svasdssvasds

ครึ่งปีแรก 2564 แรงงานท่องเที่ยว โรงแรม ธุรกิจการบิน ตกงานเกลื่อนตลาด !

ครึ่งปีแรก 2564 แรงงานท่องเที่ยว โรงแรม ธุรกิจการบิน ตกงานเกลื่อนตลาด !

JobThai ออกมาเปิดเผยว่าโควิด-19ยังพ่นพิษต่อเนื่อง กระทบตลาดแรงงานเป็นรัศมีวงกว้าง ส่งผลให้นักศึกษาจบใหม่ช่วงนี้หางานยาก เคว้งคว้างไม่รู้จะไปทางไหน ส่วนแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ธุรกิจการบิน ยังเตะฝุ่นหางานลำบาก

โดย JobThai ได้เผยข้อมูลการสมัครงาน และการหางานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 พบว่า ในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2564 ว่า มีผู้ต้องการหางาน สมัครงาน เพิ่มขึ้นกว่าปี 2563 โดยมีผู้ใช้งานสะสมมากกว่า 13 ล้านคน เติบโตขึ้น 17% และมีการสมัครงาน 9.6 ล้านครั้ง เติบโตขึ้น 8% จากการสำรวจยังพบว่าองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยมีการเปิดรับพนักงานรวมทั้งหมด 772,145 อัตรา เพิ่มขึ้น 13.70%

โควิด-19 ป่วนตลาดแรงงาน ทำคนหางานยากขึ้น

ทั้งนี้ในปี 2564 นักศึกษาจบใหม่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากโควิด-19 โดยในจ๊อบไทยมีบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นนักศึกษาจบใหม่ 178,399 คน คิดเป็น 17.14% ของจำนวนผู้สมัครงานทั้งหมดในแพลตฟอร์ม

โควิด-19 ทำตลาดแรงงานท่องเที่ยวปั่นป่วนไม่หยุด โควิด-19 ทำตลาดแรงงานท่องเที่ยวปั่นป่วนไม่หยุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• หากต้องตกงานกะทันหัน ควรเตรียมพร้อมเรื่องการเงินอย่างไรให้ไม่เจ็บหนัก   

• ว่างงานพุ่ง เด็กจบใหม่ส่อตกงาน 5 แสนคน เปิด 5 เทคนิค เกาะขาเก้าอี้งานประจำ 

• 4 วิธีคุ้มครองรายได้ เมื่อมนุษย์เงินเดือน ต้องตกงานกะทันหัน จะทำไงดี ?

แรงงานท่องเที่ยว โรงแรม การบิน วิกฤตสุดๆ 

อย่างไรก็ตามธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม การบิน  ธุรกิจการบินได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 จึงทำให้องค์กรต่าง ๆ ไม่มีการจ้างงานในสายนี้เพิ่มมากนัก จึงทำให้นักศึกษาจบใหม่ในสาขานี้จึงได้รับผลกระทบไปด้วย จาการที่ธุรกิจธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม การบิน  ธุรกิจการบิน ได้รับผลกระทบทำให้การหางานด้านท่องเที่ยว โรงแรมยาก ทำให้ว่างงานนานขึ้น

 

นอกจากนี้การสำรวจยังพบว่าคนที่ทำงานด้านท่องเที่ยว โรงแรม เช่น ไกด์ พนักงานในโรงแรม พนักงานบริษัททัวร์ ถูกลดเงินเดือน ให้ลาไม่รับค่าจ้าง ตลอดจนถูกปลด เนื่องจากบริษัทต้องหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวหรือถาวร รวมถึงต้องมีหางานข้ามสาย ซึ่งต้องแข่งขันกับคนที่จบมาตรงสาย

related