Spring News

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 57 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 827,462 โดส

02 ก.ย. 2564 เวลา 5:41 น. 38

COUNTDOWN เปิดประเทศภายใน 120 เหลืออีก 57 วัน มีวัคซีนที่ต้องฉีดอีก 36,572,537 โดส จึงจะอยู่ในเป้าหมายฉีดวัคซีนได้อย่างน้อย 50% เป้าอยู่ที่ 641,624 โดสต่อวัน แต่ฉีดวัคซีนได้จริง 827,462 โดส

สถานการณ์ #ฉีดวัคซีนโควิด19 (วันนี้ 2 ก.ย. 64)
เปิดประเทศภายใน 120 วัน

ฉีดวัคซีนเพิ่ม 827,462 โดส

  • เข็มหนึ่ง 352,434 โดส
  • เข็มสอง 471,945 โดส
  • เข็มสาม 3,083 โดส

ฉีดวัคซีนโควิด19

เหลือที่ต้องฉีดอีก 36,572,537 โดส ภายใน 57 วัน

ที่มา สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศบค. แถลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เป้าหมายในการเปิดประเทศ ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ของวัคซีนทั้งหมด 150 ล้านโดส คำนวนจากประชากรทั่วประเทศราว 75 ล้านคน ตกคนละ 2 เข็ม เท่ากับ 150 ล้านโดส 50% จึงตก 75 ล้านโดส แต่เพื่อให้ง่ายจึงลดเพดานลงเหลือ 70 ล้านโดสในกรอบ 120 วัน

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในกรอบกำหนดเวลา จึงควรฉีดให้ได้ 641,624 โดสต่อวัน แต่ฉีดจริงได้ 827,462 โดส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ