svasdssvasds

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฉีดวัคซีน ให้กลุ่มเปราะบาง ชาติพันธุ์ลัวะ .

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฉีดวัคซีน ให้กลุ่มเปราะบาง ชาติพันธุ์ลัวะ   .

ศูนย์ประสานงานสมาคมลัวะแห่งประเทศไทย เขตทวีวัฒนา ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ให้กับกลุ่มคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ชาติพันธุ์ลัวะ ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ จำนวน 201 คน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฉีดวัคซีน ให้กลุ่มเปราะบาง ชาติพันธุ์ลัวะ   . ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฉีดวัคซีน ให้กลุ่มเปราะบาง ชาติพันธุ์ลัวะ   . ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฉีดวัคซีน ให้กลุ่มเปราะบาง ชาติพันธุ์ลัวะ   .

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฉีดวัคซีน ให้กลุ่มเปราะบาง ชาติพันธุ์ลัวะ   . ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฉีดวัคซีน ให้กลุ่มเปราะบาง ชาติพันธุ์ลัวะ   . ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฉีดวัคซีน ให้กลุ่มเปราะบาง ชาติพันธุ์ลัวะ   .

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด