svasdssvasds

พรรคเพื่อไทย เอาจริง ขับ 2 ส.ส.งูเห่า ศรัณย์วุฒิ - พรพิมล พ้นพรรค

พรรคเพื่อไทย เอาจริง ขับ 2 ส.ส.งูเห่า ศรัณย์วุฒิ - พรพิมล พ้นพรรค

พรรคเพื่อไทย เอาจริง ขับ 2 ส.ส.งูเห่าพ้นพรรค หลังเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรค ทำเสียชื่อเสียง-ฝักใฝ่พรรคการเมืองอื่น มีผลทันที ด้าน 2 ส.ส. มีเวลา 30 วันหาสังกัดใหม่

วันนี้ ที่พรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลงหลังประชุมร่วมกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส.พรรค เพื่อขอมติจากที่ประชุมขับ 2 ส.ส. คือ ส.ส.อุตรดิตถ์ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ และ นางสาวพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี พ้นจากความเป็นสมาชิกพรรค หลังโหวตสวนมติพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา

โดยที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์ขับ 2 ส.ส.ดังกล่าวพ้นพรรคและมีผลทันที กรณีนายศรัณย์วุฒิ กรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาแล้วว่า พฤติกรรมมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรค เป็นการทำลายภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของพรรค ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอย่างร้ายแรง

ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคเพื่อไทยข้อที่ 19 (3)(8) และเป็นการกระทำผิดวินัย และจริยธรรมของพรรคตามข้อบังคับ 113 (3)(5) จึงเห็นควรให้พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพตามข้อบังคับ 118 (4) โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 131 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง บัตรเสีย 2 เสียง

นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ

ข่าวเกี่ยวข้อง

ส่วนกรณีนางสาวพรพิมล กรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาแล้วว่า มีพฤติการณ์ฝักใฝ่พรรคการเมืองอื่น ไม่ยึดมั่นในเจตนารมณ์ และอุดมการณ์ของพรรค อีกทั้งเป็นการกระทำผิดซ้ำสองตามที่พรรคเคยมีมติลงโทษไปแล้ว จึงถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับข้อที่ 19 (3) (7) และถือเป็นการผิดวินัยและจริยธรรมของพรรคข้อที่ 113 (2)(3)(12) จึงเห็นชอบให้พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพตามข้อบังคับ 118 (4) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 134 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง

ดังนั้นจึงทำให้ทั้ง 2 ส.ส. พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และหลังจากวันนี้จะแจ้งให้ทั้ง 2 คนทราบผลมติ และจะแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ ซึ่งทั้ง 2 คนสามารถหาสังกัดพรรคใหม่ได้ภายใน 30 วันหลังจากนี้

 

ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ

นายประเสริฐ ยังบอกถึงกรณีบุคคลอื่นที่เคยโหวตสวนมติพรรค ตอนนี้ยังไม่มีการพิจารณาเพิ่มเติม ส่วนหาก 2 ส.ส.ดังกล่าว จะยื่นข้อความเป็นธรรมต่อ กกต. นั้น เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ระบุว่า ก่อนหน้านี้พรรคได้เชิญทั้ง 2 คนมาให้เหตุผลแล้วถึง 2 ครั้ง แต่ทั้งคู่ไม่มาชี้แจง ฉะนั้นถือมติพรรคเป็นที่สิ้นสุด 

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส.ส. พรรคเพื่อไทย ได้มีการตั้งกลุ่มไลน์ใหม่ โดยไม่ได้เชิญ 2 อดีต ส.ส.พรรคคนดังกล่าวร่วมด้วย นับตั้งแต่มีปัญหาเกิดขึ้น

related