svasdssvasds

สมาคมธนาคารไทย แจงเหตุโอนเงินขัดข้องปลายทางไม่ได้รับเงิน

สมาคมธนาคารไทย แจงเหตุโอนเงินขัดข้องปลายทางไม่ได้รับเงิน

สมาคมธนาคารไทย แจงเหตุโอนเงินขัดข้อง ลูกค้าที่โอนเงิน แต่ปลายทางยังไม่ได้รับเงิน ทางธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงบัญชีโดยเร่งด่วน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่ 14 ต.ค. 2564 สมาคมธนาคารไทย ได้ออมาชี้แจงกรณีการโอนเงินระหว่างธนาคารขัดข้องหลังพบผู้ใช้โมบายแบงกิ้งของธนาคารต่าง ๆ เกิดปัญหา โดยระบุว่า...สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีกรณีการโอนเงินระหว่างธนาคารต่างๆ ขัดข้อง ทางสมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีระบบโอนเงินระหว่างธนาคารขัดข้อง ในช่วงเวลาประมาณ 17:11 -18:00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เนื่องจากมีธุรกรรมจำนวนมาก ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมของลูกค้า
      
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทางสมาคมธนาคารไทยขอเรียนว่าเหตุขัดข้องดังกล่าวได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางธนาคารได้ตามปกติ และธนาคารได้เริ่มปรับปรุงรายการเข้าบัญชีที่ล่าช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ส่วนลูกค้าบางส่วนที่โอนเงินแล้วมีการตัดบัญชีแต่ปลายทางยังไม่ได้รับเงินนั้น ทางธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงบัญชีโดยเร่งด่วนให้กับท่านภายในวันที่ 15  ตุลาคม 2564 ไม่เกินเวลา 19:00 น. 

สมาคมธนาคารไทย แจงเหตุโอนเงินขัดข้องปลายทางไม่ได้รับเงิน

related