svasdssvasds

กรมการขนส่งฯ เผย แท็กซี่นำรถเข้าติดฉากกั้นโควิด ได้ตลอดเดือน!

กรมการขนส่งฯ เผย แท็กซี่นำรถเข้าติดฉากกั้นโควิด ได้ตลอดเดือน!

กรมการขนส่งทางบก เผย ผู้ขับแท็กซี่สามารถนำรถเข้าร่วมโครงการติดตั้งฉากกั้นโควิดได้ทุกวัน ตลอดทั้งเดือนตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบ 3,000 คันตามเป้าหมาย เบื้องต้นตอนนี้ติดตั้งแล้วร่วม 2,000 คัน!

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ ดำเนินโครงการติดตั้งฉากกั้นในรถแท็กซี่ “ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างผู้ขับรถและผู้โดยสาร ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสละอองฝอย ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 

ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้บริการรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน เริ่มดำเนินการติดตั้งตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา สามารถติดตั้งฉากกั้นได้แล้ว 2,192 คัน จากที่ตั้งเป้าไว้จำนวน 3,000 คัน โดยได้รับความร่วมมือจากลุ่มสหกรณ์ สมาคม และสมาพันธ์แท็กซี่กลุ่มต่าง ๆ นำรถเข้ารับการติดตั้งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกำหนดให้มีการติดตั้งจนถึงปลายเดือน ต.ค. 64 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลตอบรับจากผู้โดยสารที่ใช้บริการ จากการสำรวจความพึงพอใจผ่าน QR Code ที่ติดไว้ที่ฉากกั้นในรถแท็กซี่ระหว่าง 20 กันยายน - 14 ตุลาคม 2564 พบว่า ผู้โดยสารมีความพึงพอใจสูงถึง ร้อยละ 86.81 และการมีฉากกั้นทำให้ผู้โดยสารรู้สึกปลอดภัยจากผู้ขับแท็กซี่ ร้อยละ 87.88 โดยมีความเห็นให้ติดตั้งฉากกั้นในรถแท็กซี่ทุกคัน ร้อยละ 90.20 เนื่องจากส่งผลดีด้านความปลอดภัยทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร ทำให้เกิดความสบายใจทั้งผู้โดยสารและผู้ขับ ส่งผลให้มีความมั่นใจการใช้บริการรถแท็กซี่มากขึ้น 

ในส่วนผลตอบรับจากผู้ขับรถแท็กซี่หลังจากเริ่มใช้ฉากกั้น พบว่า ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นว่าฉากกั้นช่วยลดและป้องกันละอองฝอยจากการพูดคุยสูงถึงร้อยละ 83.76 และเห็นว่ารถแท็กซี่ทุกคันควรติดฉากกั้น ร้อยละ 81.65 และทำให้รู้สึกปลอดภัย ร้อยละ 79.85 เนื่องจากฉากกั้นมีความแข็งแรงทนทาน การออกแบบทันสมัยและมีขนาดพอดีกับขนาดห้องโดยสาร

ในขณะที่มีข้อคิดเห็นจากทั้งฝั่งผู้โดยสารและผู้ขับรถเสนอว่า ควรแก้ไขปัญหาแสงสะท้อนรบกวนโดยเฉพาะเวลากลางคืน ระบบแอร์-อากาศในรถไม่ทั่วถึง การพูดคุยกับผู้โดยสารไม่ค่อยได้ยิน ช่องจ่ายเงินเล็ก-แคบไป รวมทั้งความสะอาดของฉากกั้นเมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง เป็นต้น 

ฉากกั้นโควิด

ฉากกั้นโควิด

ฉากกั้นโควิด

 

สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ที่มีความประสงค์จะติดตั้งฉากกั้น  สามารถนำรถเข้ามารับการติดตั้งฉากกั้น ณ อาคาร 4 กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) ได้ตลอดเดือนตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า จนกว่าจะครบจำนวน 3,000 คัน ตามเป้าหมาย 

เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และสำเนาเล่มคู่มือทะเบียนรถ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มรถแท็กซี่แวน ขอความร่วมมือให้เข้ามาติดตั้งฉากกั้นในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ร่วมกับกลุ่มรถแท็กซี่ขนาดปกติ เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการอุปกรณ์ในการติดตั้งต่อไป 

related