svasdssvasds

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม สร้างอาชีพผลิตเมล็ดพันธุ์ หนุนข้าวไทยคุณภาพดี

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม สร้างอาชีพผลิตเมล็ดพันธุ์ หนุนข้าวไทยคุณภาพดี

การทำนาถือเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรไทย ปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพของผลผลิตที่ดี คือการเลือกเมล็ดพันธุ์ดี อัตราการงอกสูง ต้านทานโรคแมลง สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ถือเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางการผลิต-กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวมีคุณภาพให้สหกรสหกรณ์เครือข่ายและเกษตรกร

สหกรณ์ฯได้มีกิจกรรมส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกฯเพื่อเป็นอาชีพเสริมในช่วงหลังฤดูกาลทำนา ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เพื่อสร้างมาตรฐานแก่ข้าวไทยให้สามารถแข่งขันและครองตลาดในระดับสากล

นางจำเรียง  ไกรกิจราษฎร์ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เล่าว่า สหกรณ์ได้แนะนำให้ทำเมล็ดพันธุ์จากข้าวปลูก จึงหันมาทำนาแบบนาโยน ผลผลิตก็ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับนาหว่านจากที่เคยได้ผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 600 กิโลกรัม(กก.)ต่อไร่ พอมาทำนาโยนได้ถึงไร่ละ 1 เกวียน (1,000 กก.) ขณะที่ปัญหาของการทำนาข้าวแบบนาหว่านมักจะมีปัญหาเรื่องข้าวดีด ข้าวเด้ง และมีหญ้า วัชพืช  เพลี้ย หนอนและอื่น ๆ มารบกวน ซึ่งหลังจากสหกรณ์ฯมาให้คำแนะนำให้ใช้วิธีการการดำ หรือโยนกล้าก็ช่วยประหยัดต้นทุน โดยช่วยลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกได้ และได้เมล็ดข้าวที่ใหญ่สวยเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีน้ำหนักที่ดีขึ้น เวลานำไปสีข้าวก็ไม่หัก มีเมล็ดที่ดี และเรียงตัวสวย

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ด้านนายจรัญ พงษ์เผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ตามกฎหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวข้าวเปลือกที่ได้จะต้องมีความชื้นไม่เกิน 14% จึงจะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพก่อนที่จะนำไปปรับปรุงทำเป็นเมล็ดพันธุ์ในแบรนด์ของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ทั้งนี้หากเกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่มีคุณภาพไปอัตราการงอกก็จะไม่ดี เพราะฉะนั้นสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ก็จะเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อควบคุมคุณภาพของข้าวที่ต้นทาง ช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร

จรัญ พงษ์เผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก

ส่วนนางสาวปิยาพัชร  สุจรรยา ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในส่วนของ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ซึ่งอุปกรณ์การผลิตและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่ได้รับมาจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2543 ปัจจุบันนี้ยังใช้การได้ดี ขณะที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัย และมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวให้กับสมาชิก

ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรที่มีฝีมือ หรือเป็นมืออาชีพ ที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีอยู่ 120 ราย พื้นที่ผลิตประมาณ 1,500 ไร่ มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ โดยการเพาะปลูกจะได้ข้าวคุณภาพที่ผ่านมาตรฐาน GAP ขณะที่ในส่วนของสหกรณ์ได้รับการดูแลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยดีตลอดมา โดยให้อุปกรณ์อย่างต่อเนื่องและเพียงพอในการใช้ประโยชน์ เพื่อดูแลเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ รวมถึงดูแลเพื่อน ๆ สหกรณ์อื่นที่อยู่ใกล้เคียงด้วย

related