Spring News

วันหยุดราชการเดือนตุลาคม 2564 วันที่ 21-24 ตุลาคม หยุดไหม ?

18 ต.ค. 2564 เวลา 6:29 น. 19.9k

วันหยุดราชการเดือนตุลาคม 2564 วันที่ 21-24 ตุลาคม 2564 เอกชน / รัฐบาลหยุดไหม? ครม.อนุมัติหยุดยาวโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

วันหยุดราชการเดือนตุลาคม 2564 วันที่ 21-24 ต.ค. นี้หยุดหรือไม่

ข้อมูลจาก ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม antifakenewscenter สรุปใจความสำคัญมีเนื้อหา ดังนี้ "จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มกรณีพิเศษ รวมถึงเลื่อนวันหยุดราชการฯ โดยวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลออกพรรษา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ส่วนวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ซึ่งในกรณีที่หน่วยงานใดให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว หากยกเลิกหรือเลื่อนจะเกิดความเสียหาย ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ และกระทบต่อการให้บริการประชาชน"

ทำให้ในเดือนตุลาคมนี้ ทั่วประเทศจะมีวันหยุดยาวพร้อมกันในวันที่ 22-24 ตุลาคม ส่วนภาคกลางจะเริ่มหยุดตั้งแต่วันที่ 21-24 ตุลาคม ในส่วนของวันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หยุดทำการเฉพาะวันที่ 13 และ 22 ตุลาคม เท่านั้น

สรุป วันหยุดราชการเดือนตุลาคม 2564 เอกชน รัฐวิสาหกิจ

วันพฤหัสที่ 21 ตุลาคม 2564 - วันหยุดประจำภาคกลาง (วันออกพรรษา)

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 - วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (เลื่อนจาก 25 ตุลา ตามมติ ครม.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ