svasdssvasds

ไอติม พริษฐ์ เสนอกำจัด “ไวรัสประยุทธ์” เพราะฉุดประเทศฉุดไทยป่วยรุนแรง

ไอติม พริษฐ์ เสนอกำจัด “ไวรัสประยุทธ์” เพราะฉุดประเทศฉุดไทยป่วยรุนแรง

ไอติม พริษฐ์ ซัด บิ๊กตู่ ฉุดประเทศไทยป่วยรุนแรง 3 โรค จาก "ไวรัสประยุทธ์" ชี้ ควรล้มระบบ ส.ว.เหลือแค่สภาผู้แทนราษฎร ย้ำการเสนอแก้เพียงเพื่อพาประเทศกลับสู่ประชาธิปไตย

ไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Re-solution และผู้ริเริ่มในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. อภิปรายในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา  ชี้แจงหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนว่า ประเทศไทยเป็นผู้ป่วยร้ายแรง 3 โรค คือ 1. โรคเศรษฐกิจอ่อนแอ 2. โรคความเหลื่อมล้ำเรื้อรัง และ 3. โรคประชาธิปไตยหลอกลวง

 

โดยที่ผ่านมาทีหลายฝ่ายที่พยายามเสนอทางออกหรือยารักษาโรคร้ายจาก ไวรัสที่ชื่อว่า ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่กลับถูกปฏิเสธทุกครั้งไป ซึ่งสิ่งที่อันตรายกว่าไวรัสตัวนี้คือ ระบอบประยุทธ์ ที่มีรัฐธรรมนูญปี 2560 ปกป้องอยู่ ซึ่งหมายถึงโครงสร้างที่ พล.อ. ประยุทธ์ ก่อสร้างขึ้นมาตลอดการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาผลประโยชน์อำนาจตลอด 7 ปีที่ผ่านมา กลไกต่างๆ ที่ควบคุมได้เบ็ดเสร็จจาก ส.ว. องค์กรอิสระ ช่วยผูกขาดอำนาจ ไม่ว่าจะบริหารประเทศอย่างไร

 

ข่าวที่น่าสนใจ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้คือสิ่งที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะเป็นฉบับที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยคนไม่กี่คน จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และไม่มีการเปิดรับฟังเสียงของประชาชน พร้อมกันนี้ พริษฐ์ได้กล่าวถึงข้อเสนอ 2 ข้อ กับเหตุผลที่ควรรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไว้ ดังนี้

1.ยกเลิกระบบ ส.ว. ให้เหลือสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียว เพราะหลักการดำเนินงานในปัจจุบันขาดความชอบธรรมในหลักประชาธิปไตยและขาดการยึดโยงกับประชาชน

2.หยุดวงโคจรแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ เพราะตัวแทนคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ไม่มีตัวแทนภาคประชาชน อีกทั้งโลกยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยความผันผวน ไม่สอดคล้องหลักความเป็นจริง และมีแต่จะทำให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์

ในช่วงท้าย พริษฐ์กล่าวย้ำว่า ข้อเสนอเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเสนอที่สุดโต่ง แต่เป็นข้อเสนอที่เป็นปกติในประเทศที่เรียกว่า ประชาชาธิปไตย 

 

ทั้งนี้ ได้มีกำหนดกรอบเวลาการประชุม 1 วัน เวลาในการอภิปราย 18 ชั่วโมง แบ่งเป็น ฝ่ายค้าน 5 ชั่วโมง ฝ่ายรัฐบาล 5 ชั่วโมง ฝ่ายวุฒิสภา 5 ชั่วโมง ผู้เสนอร่าง 3 ชั่วโมง และจะมีการลงมติในวันพรุ่งนี้ (พุธที่ 17 พ.ย. 64) เวลา 10.00 น.

related