svasdssvasds

ผลสำรวจซูเปอร์โพล บิ๊กป้อม บุคคลแห่งปี ช่วยรักษาความมั่นคงของประเทศ

ผลสำรวจซูเปอร์โพล บิ๊กป้อม บุคคลแห่งปี ช่วยรักษาความมั่นคงของประเทศ

ผลสำรวจซูเปอร์โพล บิ๊กป้อม บุคคลแห่งปี อันดับ 1 ช่วยรักษาความมั่นคงของประเทศ และบุคคลแห่งปี อันดับ 1 ช่วยเหลือประชาชน หนี้นอกระบบ ฯลฯ อีกทั้งยังได้อันดับ 2 บุคคลแห่งปี พี่ใหญ่ผู้มีบารมีทางการเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง บุคคลแห่งปี 2564 ในใจประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ

โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,124 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่21 – 25 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีผลสำรวจดังนี้

1. บุคคลแห่งปี 2564 คนดีของสังคมแห่งปี ที่มีบทบาทสำคัญช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ด้อยโอกาส ระดมทุนบริจาคเพื่อความดีส่วนรวมของสังคม

อันดับ 1 ตูน บอดี้สแลม อาทิวราห์ คงมาลัย 44.1 %

เพราะเป็นผู้จุดกระแสการช่วยเหลือ/แบ่งปันจากคนทุกระดับ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ไม่หวั่นไหวในการทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่น ยอมเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ เป็นต้น

อันดับ 2 ปวีณา หงสกุล 29.4 %

เพราะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้หญิง และเด็ก ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน จุดประเด็นปัญหาสังคมให้เป็นประเด็นสาธารณะ และนำไปสู่การแก้ไข จนเกิดภาพจำว่า “แม่พระคนยาก โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก” เธอทำงานด้านนี้อย่างต่อเนื่องเสมอต้นเสมอปลาย

อันดับ 3 บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี 25.9 %

เพราะ ช่วยเหลือคนยากคนจน ผู้ตกทุกข์ได้ยาก โดยที่ผ่านมาผลงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้คนจนเข้าตากรรมการได้ใจ เพราะคำพูดที่แรง แต่ตรง จนเกิดภาพจำนางฟ้าขาลุย ไม่หวั่นไหวจากคำปรามาสของผู้อื่น ตั้งมั่นว่า การทำความดีจากความตั้งใจมั่น คือความงามของคนในสังคม

ตูน บอดี้สแลม อาทิวราห์ คงมาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. บุคคลแห่งปี 2564 คุณหมอ ของสังคมแห่งปี ช่วงวิกฤตโควิด

อันดับ 1 หมอยง ภู่วรวรรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 39.9 %

เพราะเป็นแพทย์ คนแรกที่ออกมาทำให้สังคมไทย รู้และเข้าใจ เรื่องโควิด -19 และวัคซีน ส่งผลให้ประชาชนดูแลตนเองให้ปลอดภัย และเปลี่ยนจากความตระหนก เป็นความตระหนัก

อันดับ 2 หมอเหรียญทอง แน่นหนา โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ 36.0 %

เพราะ เป็นแพทย์ในกลุ่มต้น ๆ ที่ออกตัวช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิดและจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ป่วยหนัก รวมถึงได้ภาพจำของนายแพทย์ผู้ปกป้องรักษาสถาบันหลักของชาติ คนจริงพูดตรงไม่กลัวใคร

อันดับ 3 หมอนิธิ มหานนท์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 22.2 %

เพราะ เป็นหมอที่ช่วยบริหารจัดการและคลี่คลายสถานการณ์เรื่องวัคซีน โควิด-19 ที่อธิบายเรื่องยากๆ ให้เข้าใจง่าย เช่น วิธีการจัดคิวการรับวัคซีนที่ไม่ซ้ำซ้อนกับทางราชการและช่วยเหลือคนเดือนร้อนชาย

ขอบได้จริง เช่นคนงานต่างด้าว และทำให้การนำเข้าวัคซีนมีความคิดที่ชัดเจนและพูดตรงจากความรอบรู้ทางการแพทย์และการบริหารจัดการที่ดี

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และรองนายกรัฐมนตรี

3. บุคคลแห่งปี 2564 บุคคลแห่งปี ช่วยเหลือประชาชน หนี้นอกระบบ ที่ดินทำกิน แหล่งน้ำ และอื่น ๆ ลดความเดือดร้อนปากท้องของประชาชน

1 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และรองนายกรัฐมนตรี 40.0 %

เพราะเป็นรองนายกฯ ที่ดูแลใส่ใจแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยเฉพาะความเดือดร้อนทุกข์ยากของคนฐานราก เช่น หนี้นอกระบบ ที่ดินทำกิน ปัญหาค้ามนุษย์ เป็นปัญหาเรื้อรังยากต่อการแก้ไขแต่ พล.อ.ประวิตรฯ เกาะติดใช้ความตั้งใจจริงทุ่มเทกำกับดูแลแบบกัดไม่ปล่อยจนช่วยเหลือเหยื่อขบวนการหนี้นอกระบบ จัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนฐานรากจำนวนมาก และแก้ปัญหาค้ามนุษย์ ได้ผลที่น่าพอใจมากกว่าอดีต

อันดับ 2 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และรัฐมนตรีพาณิชย์ 36.4 %

เพราะเรื่องปากท้องเป็นความสำคัญอันดับแรก ๆ ของคนทุกระดับที่ถูกแก้ปัญหาแบบครบเครื่องทั้งเรื่องเกษตรและพาณิชย์ การตลาดนำการผลิต ดูแลสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทั่วประเทศ ด้วยการทำงานแบบเข้าใจปัญหาและเกาะติดแก้ปัญหาของประชาชนฐานรากสำคัญของประเทศต่อเนื่อง

อันดับ 3 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 19.3 %

เพราะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญออกมาตรการเยียวยาความทุกข์ยากของประชาชนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ที่เข้าใจบริบทสังคม ไม่พูดมากและทำงานทุ่มเท และเป็นลูกหม้อสภาพัฒน์ ทำให้เข้าใจบริบทประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับการเป็นคนดี เป็นข้าราชการที่ตรงที่ทุกคนเห็นมาโดยตลอด จึงได้รับความไว้วางใจ ข้อเสนอของ รมว.คลัง จึงตอบโจทย์ ตรงใจ ตรงความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ

4. บุคคลแห่งปี 2564 ช่วยรักษาความมั่นคงของประเทศ

อันดับ 1 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และรองนายกรัฐมนตรี 40.3 %

เพราะทำงานรักษาความมั่นคงของประเทศในทุกมิติทั้งเสาหลักของชาติ เหล่าทัพ และความมั่นคงในชีวิตของประชาชนที่สะสมมาจากประสบการณ์อันยาวนาน และบารมีในเหล่าทัพ ในการบริหารความมั่นคงของชาติสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอันเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประเทศ

อันดับ 2 พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 27.3 %

เพราะเป็นผู้นำทางทหารในการต่อสู้กับความยากจนและต่อสู้กับความเดือดร้อนของประชาชน ความขัดแย้งของประชาชน ไม่ใช่ศัตรูทหาร ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าทุกครั้งที่ประชาชนเดือดร้อนทหารจะ

ออกมาช่วยเหลือประชาชนในทุกเรื่อง เวลานี้ทหารสร้างความมั่นคงของประเทศ ด้วยการลงมือแก้ปัญหาประชาชน ทั้งเรื่องปากท้องและสาธารณูปโภค

อันดับ 3 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 26.0 %

เพราะการปฏิรูปตำรวจเป็นเสียงเรียกร้องของสังคมมาโดยตลอดแต่การปฏิรูปตำรวจที่เป็นไปตามธรรมชาติได้

เช่นกันคือการอยู่ที่ความเป็นผู้นำที่ดีขององค์กรและบทบาทสำคัญในการควบคุมสถานการณ์ความไม่มั่นคงของประเทศการชุมนุมของกลุ่มผู้มีความขัดแย้งทางความคิดและความรุนแรง ที่ถูกดำเนินการให้อยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรม

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และ ประธานสภาผู้แทนราษฎร

5. บุคคลแห่งปี 2564 พี่ใหญ่ ผู้มีบารมีทางการเมือง

อันดับ 1 นาย ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และ ประธานสภาผู้แทนราษฎร 48.7 %

เพราะเป็นผู้อาวุโส พี่ใหญ่ทางการเมืองมืออาชีพ เป็นนักกฎหมายที่มีความลุ่มลึกและแม่น ระเบียบจึงคุมเกมส์ในสภาได้อย่างละมุนละม่อม สามารถการใช้วาจาที่เชือดเฉือนสยบความวุ่นวายในสภาได้ทุกครั้ง ท่านชวนฯ สามารถใช้คำพูดที่นิ่มนวลกำราบ สส. ที่เกเรได้ราบคาบ เพราะอ้างกฎระเบียบและข้อบังคับได้แม่นยำตีความถูกต้องชัดเจน

อันดับ 2 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและรองนายกรัฐมนตรี 32.6 %

เพราะภาพใหญ่ของการเมืองไทยมาจากกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองที่หลากหลาย แต่บารมีของพลเอกประวิตร ไม่ใช่เพิ่งเกิด แต่เพราะเป็นผู้มี connection หลายระดับ โดยเฉพาะในกองทัพทุกรุ่น การเมืองทุกมุ้ง จึงไม่แปลกที่ทุกคนยอมรับว่า พลเอกประวิตร เป็นผู้มีบารมีทางการเมือง ทั้งในพรรค พปชร. และพรรคร่วมรัฐบาล อาจพูดได้ว่า “ประวิตรมา ปัญหาหมด” สยบกลุ่มเฮี้ยนนักการเมือง จัดการพวกนอกลู่นอกทาง

อันดับ 3 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย 17.9 %

เพราะภาพจำมือปราบตงฉิน วีรบุรุษนาแก ที่ยังคงมีผลนำมาใช้ในทางการเมือง ทำการเมืองให้สะอาดเป็นของขวัญปีใหม่ถูกใจประชาชนได้

6. บุคคลแห่งปี 2564 เจ้าสัวนักธุรกิจ ช่วยเหลือสังคม

อันดับ 1 นายธนินท์ เจียรวนนท์ 50.6 %

เพราะเป็นผู้นำทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ของประเทศออกมาช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจในหลายมิติ ทั้งโรงพยาบาลสนาม อุปกรณ์ทางการแพทย์และการบริหารจัดการวัคซีนและอื่น ๆ และเพราะมีความเชื่อมโยงทางการค้ากับจีนอย่างแนบแน่น จึงทำให้จีนช่วยไทยทำธุรกิจครบวงจร ทั้งค้าปลีก ค้าส่ง และอื่นๆ ที่ดี

อันดับ 2 นาย บัณฑูร ล่ำซำ 24.6 %

เพราะเป็นนายทุนนายธนาคารที่ช่วยฟื้นฟูสภาพป่า รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นภาพจำที่ช่วยเหลือชาวบ้าน ไม่เอารัดเอาเปรียบ และทำงานปิดทองหลังพระดูแลสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

อันดับ 3 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี 22.2

เพราะ เป็นผู้นำทางธุรกิจที่สนับสนุนการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในช่วงวิกฤตความเดือดร้อนของประชาชน สร้างความสมดุลในการแข่งขันทางการค้าให้เป็นทางเลือกของประชาชนและสังคมที่มีการเข้ามาจากทุนต่างชาติและทุนภายในประเทศ

ที่มา บุคคลของสังคมแห่งปี 2564 ในใจประชาชน

related