Spring News

โซลลาร์เซลล์ สูบน้ำ รดต้นไม้ เลียบถนนผ่าทะเลทรายในจีน เป็น 100 กิโลเมตร

12 ม.ค. 2565 เวลา 10:52 น. 1.1k

สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 86 แห่ง ตามแนวทางหลวงแอ่งทาริมในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ก่อสร้างกำลังจะเสร็จในเดือนมีนาคม 2022 นี้ และจะเป็นแหล่งพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วย

ทะเลทราย ทากลามากัน 
ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุด
เป็นอันดับ 2 ของโลก
มีถนนตัดผ่าน...
แต่ในความแห้งแล้ง 
แต่มีสถานนีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ถึง 86 จุด

.
เดือนมีนาคม 2022 ที่จะถึงนี้  ในเขตปกครองตนเอง ซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกของจีน กำลังจะมี สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 86  ที่จะเปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบ  ตามแนวถนน ทางหลวงแอ่งทาริม
.
สำหรับ สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้ง 86 แห่ง สร้างอยู่ตลอดเส้นทางถนนทางหลวงความยาว 566 กิโลเมตร ที่บางช่วงทอดผ่านทะลเทราย ที่มีขนาด 337,000 ตารางกิโลเมตร ที่ แห้งแล้ง และเวิ้งว้าง 
.
สำหรับ นวัตกรรมเหล่านี้ เป็นผลงานการผลิตสรรค์สร้าง บริษัท บ่อน้ำมันทาริม ที่ดำเนินการปลูก "กำแพงสีเขียว" ที่มีขนาด 70 เมตร ยาว 436 กิโลเมตร  ซึ่งประกอบขึ้น จากต้นไม้ ราวๆ 20 ล้านต้น และเริ่มปลูกกันมาตั้งแต่ ปี 2005 หรือเมื่อ 17 ปีที่แล้ว จุดประสงค์ของการปลูกต้นไม้ ก็เพื่อป้องกัน ถนน ไม่ให้ถูกเนินทรายฝังกลบ
.
สถานีไฟฟ้าพลังงานสะอาดเหล่านี้ ซึ่งใช้แทนที่การผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซล ประโยชน์ของสถานีไฟฟ้าก็คือจะช่วยให้พลังงาน ในการสูบน้ำบาดาล เพื่อ รดน้ำต้นไม้ 2 ข้างทาง ระยะทาง ไกลเป็น ร้อยๆ กิโลเมตร 
.
เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่้สร้างสถานีไฟฟ้า พลังงานสะอาดบอกว่า พลังงานเหล่านี้ จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้ บรรลุเป้าหมาย การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นศูนย์ ด้วย 
.
มีการคาดการณ์กันว่า สถานนีไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์เหล่านี้ จะลดการใช้น้ำมันดีเซลต่อปี ได้มากกว่า 1,000 ตัน  และลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 3,410 ตันต่อไป

ส่องนวัตกรรม  พลังงานสะอาด โซลลาร์เซลล์สูบน้ำ รดต้นไม้ เลียบถนนผ่าทะเลทรายในจีน Credit ภ่าพ Xinhua

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ความเวิ้งว้างของทะเลทราย ในซินเจียงอุยกูร์ เพิ่งถูกความเจริญ พาดผ่าน  และการคมนาคมในดินแดนชนบทไปมาหาสู่กัน...ง่ายขึ้น 
.
ดินแดนแทบตะวันตกของจีน เต็มไปด้วยทะเลทราย แต่ในช่วงปลายปี 2021 ที่ผ่านมา  จีนก็เพิ่งเปิดทางด่วนตัดผ่า ดินแดนทุรกกันดาร / ข้ามทะเลทราย สายแรกของในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ เส้น ทางทอดยาวถึง 343 กิโลเมตร และ มีส่วนที่ตัดผ่านความทุรกันดารของทะเลทราย กู๋เอ่อปานทงกู่เท่อ ซึ่งเป็นทะเลทรายที่มีความใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ  เป็นระยะทางมากกว่า 150 กิโลเมตร 
.
นั่นหมายความ เมื่อเส้นทางถนนตัดผ่านไปถึง ความเจริญต่างๆ ไปถึง และเข้าถึงได้ในอนาคต

ส่องนวัตกรรม  พลังงานสะอาด โซลลาร์เซลล์สูบน้ำ รดต้นไม้ เลียบถนนผ่าทะเลทรายในจีน Credit ภาพ Xinhua

อีกฟากหนึ่งของจีน ที่เหอเป่ย มีการนำเทคโนโลยี และ นวัตกรรม มาพัฒนาพื้นที่ให้ มีความเจริญ
.
ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ที่เหอเป่ย เพิ่งมีการเริ่มเดินเครื่องการทำงาน สถานีพลังงานแบบสูบกลับ  เพื่อผลิตไฟฟ้า 3.6 กิกะวัตต์ ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
.
สถานีพลังงานกลางหุบเขา แห่งนี้ จะผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้ 6.6 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งนับได้ว่า เป็นการช่วยประหยัดถ่านหินมาตรฐาน 4.8 แสนตัน และ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1.2 ล้านตัน 
.
และที่ สำคัญ สถานี พลังงานแห่งนี้ จะจ่ายไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้กับการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ