svasdssvasds

เริ่มแล้ว 1 เม.ย.เก็บค่าเหยียบแผ่นดินคนละ 300 บาท

เริ่มแล้ว 1 เม.ย.เก็บค่าเหยียบแผ่นดินคนละ 300 บาท

สรุปให้ค่าเหยียบแผ่นดิน คืออะไร จัดเก็บจากใครบ้าง และ เงินที่จัดเก็บมานำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง #สปริงสรุปให้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกมาบอกว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.นี้ รัฐบาลเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน จากนักท่องเที่ยวต่างชาติคนละ 300 บาท เพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูการท่องเที่ยว และ ยังใช้ในการประกันภัยให้นักท่องเที่ยวด้วย  ค่าเหยียบแผ่นดินที่ว่านี้ คืออะไร ทำไมต้องจัดเจ็บ #สปริงสรุปให้

1.ค่าเหยียบแผ่นดิน คือ ค่าบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในหลายประเทศก็จัดเก็บค่าธรรมเนียมนี้ เช่น ญี่ปุ่น 

2.ค่าเหยียบแผ่นดิน จะเริ่มเก็บวันที่ 1 เม.ย.65 ประเทศไทย เก็บเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยคนละ 300 บาท  กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ประเมินว่า หากปีนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามา 5 ล้านคน จะสามารถจัดเก็บเงินได้ประมาณ 1,500 ล้านบาท 
สรุปให้ค่าเหยียบแผ่นดิน คืออะไร จัดเก็บจากใครบ้าง และ เงินที่จัดเก็บมานำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง  #สปริงสรุปให้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

3.เงินที่เก็บได้ จะนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2562 ฉบับปรับปรุง มีสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับผิดชอบดูแลนำไปพัฒนาภารกิจเร่งด่วนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

4.ในจำนวนเงิน 300 บาท จะหักออก 50 บาท เพื่อนำไปซื้อประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยว กรณีประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต นักท่องเที่ยวจะได้รับการคุ้มครองเป็นวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท หรือ ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 500,000 บาท

5.เงินที่เหลือจากการซื้อประกันภัย นักท่องเที่ยว ราว 1,250 ล้านบาท จะนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น สร้างทางขึ้นลงสำหรับผู้พิการในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และ สร้างห้องน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวให้เหมือนห้องน้ำในประเทศญี่ปุ่น

6.วิธีการจัดเก็บ กระทรวงคมนาคมประสานทางสายการบินให้จัดเก็บเงินนี้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยจะคิดรวมอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบิน ล่าสุดกำลังเจรจากับสายการบินเกือบครบทุกสายการบินแล้ว ส่วนเดินทางเข้าประเทศทางบก จะพัฒนาแอปพลิเคชันให้นักท่องเที่ยวจ่ายเงินก่อนเดินทางเข้ามาและให้แสดงหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนเข้าประเทศ

7.ต้องจัดเก็บคนไทยด้วยไหม? เรื่องนี้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวฯ ระบุการเก็บเงินค่าเหยียบแผ่นดินกับคนไทยขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย
 

related