พารู้จัก ! ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์มีกี่แบบ แตกต่างกันอย่างไร

24 ม.ค. 2565 เวลา 7:19 น. 371

จากเหตุการณ์สลดที่หมอกระต่าย" แพทย์หญิงวราลัคน์ ถูกบิ๊กไบค์ชนเสียชีวิตขณะข้ามทางม้าลาย ทำให้หลายคนหันมาดูประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ของตัวเองว่ามีไหม หรือหลายคนกำลังหาซื้อใหม่ วันนี้พาส่องว่ากรมธรรม์มีกี่แบบ แตกต่างกันอย่างไร

ประกันอุบัติเหตุ มีไว้ก็อุ่นใจ

จากเหตุการณ์เศร้าสลดที่หมอกระต่าย" แพทย์หญิงวราลัคน์ ถูกบิ๊กไบค์ชนขณะข้ามทางม้าลาย เชื่อว่าหลายคนในตอนนี้ต้องหันมาดูเรื่องประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ว่าเรามีกี่กรมธรรม์ แล้วแต่ละกรมธรรม์มีความคุ้มครองอะไรเราบ้างแค่ไหน แต่สำหรับคนที่ยังไม่มีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเชื่อว่าหลายคนกำลังคิดที่จะไปหาซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลขึ้นมาเลยในตอนนี้

ก่อนจะไปรู้จักประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์มีกี่แบบ แตกต่างกันอย่างไร พาไปปูความรู้พื้นฐานก่อน สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าการประกันภัยอุบัติเหตุ คือการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยวันนี้ #สปริงนิวส์ จะพาไปดูว่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์มีกี่แบบ แตกต่างกันอย่างไร โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลมาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

พาส่องประกันภัยอุบัติเหตุ 3 กรมธรรม์ มีอะไรบ้าง แตกต่างกันอย่างไร

ทั้งนี้ประกันภัยอุบัติเหตุแบ่งออกเป็น 3 กรมธรรม์ ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา นอกจากนี้ยังในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และอุบัติเหตุกลุ่มนั้น จะมีแบบให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ อบ. 1 และ แบบ อบ. 2 ซึ่งแบบ อบ. 1 จะให้ความคุ้มครองน้อยกว่าแบบ อบ. 2 กล่าวคือ แบบ อบ. 1 จะมีความคุ้มครองให้เลือกซื้อ 4 ความคุ้มครอง ได้แก่

ส่องดูรายละเอียดประกันภัยอุบัติเหตุ 1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

2.การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง

3.การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน

4.การรักษาพยาบาล

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบอื่นๆ มีอะไรอีกบ้าง

สำหรับแบบ อบ. 2 จะให้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ. 1 คือ การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน การประกันอุบัติเหตุ โดยปกติแล้วจะให้ความคุ้มครองรวมถึงการถูกฆ่า หรือ ถูกทำร้ายร่างกายด้วย ไม่ว่าการถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายจะเป็นโดยเจตนา หรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตามหากผู้เอาประกันภัยเห็นว่า ตนไม่มีความเสี่ยงภัยในการถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกาย ก็สามารถที่จะไม่เอาประกันภัยในส่วนนี้ได้ โดยผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยไป

อย่างไรก็ตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะใช้สำหรับการประกันภัยเฉพาะบุคคลคนเดียวเท่านั้น ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มใช้สำหรับกลุ่มบุคคล ที่มีการรวมตัวกันไว้ก่อนแล้ว เช่น กลุ่มพนักงานของบริษัท DOI จำกัด กลุ่มข้าราชการของกรมการประกันภัย เป็นต้น มิใช่กลุ่มที่รวมตัวกันขึ้นเพื่อทำการประกันภัยเท่านั้น และกรมธรรม์ประกันภัยแบบนักเรียน นิสิต นักศึกษานั้นจะเป็นการทำประกันภัยกลุ่มโดยที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้จัดทำให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัด

พาส่องเอกสารประกอบการตั้งเบิกสินไหม กรณีเสียชีวิต

- สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ(รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าพนักงานตำรวจ)

-สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ(รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าพนักงานตำรวจ)

-สำเนาใบมรณบัตร

-สำเนาหนังสือรับรองการตาย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าพนักงานตำรวจ)

 -สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย

-สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์

-โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง   

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ