svasdssvasds

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้สถานพยาบาล นิติบุคคล รับยาฟาวิพิราเวียร์ ฟรี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้สถานพยาบาล นิติบุคคล รับยาฟาวิพิราเวียร์ ฟรี

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดให้สถานพยาบาล และองค์กรนิติบุคคล มูลนิธิ ลงทะเบียนขอรับ ยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิดฟรี เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

วันที่ 16 มี.ค. 65 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โดยระบุว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้สถานพยาบาล และองค์กรนิติบุคคล/มูลนิธิ ขอรับยา “ฟาวิพิราเวียร์” เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ติดเชื้อกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรงแยกรักษาตัวที่บ้านไม่สามารถเข้าถึงระบบและยารักษาได้ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ยาฟาวิพิราเวียร์ ถือเป็นยาตัวหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณไวรัสได้ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะรุนแรงของโควิด-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้เปิดให้โรงพยาบาล สถานพยาบาล หน่วยงาน และองค์กร นิติบุคคล ต่างๆ สามารถติดต่อขอรับยาต้านไวรัส “ฟาวิพิราเวียร์” ชนิดยาเม็ดเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

วิธีการลงทะเบียนเพื่อขอรับยาฟาวิพิราเวียร์ 

-เข้าไปเว็บไซต์ https://favipiravir.cra.ac.th

-เลือกเมนูคำว่า "ลงทะเบียนขอรับยาฟาวิพิราเวียร์"

ข้อมูลที่ต้องเตรียม

-หนังสือขอรับยา (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือได้ในเว็บไซต์ลงทะเบียน)

-เอกสารเพิ่มเติมกรณีรับยาเองที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

-สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสานงาน

-สำเนาบัตรประชาชนผู้บริหารสูงสุด

-หนังสือมอบอำนาจจากผู้บริหารสูงสุด

สถานพยาบาลและองค์กร/นิติบุคคล ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดสรรให้กับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับยาตามลำดับ เพื่อให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้มีโรคประจำตัว กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็กเล็ก ให้สามารถเข้าถึงยาตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นของอาการอย่างรวดเร็ว เพื่อลดอาการป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิต

ผู้ขอรับยาสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับยาได้ที่ https://favipiravir.cra.ac.th เลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะการขอรับยา"

ทั้งนี้ หน่วยงานของท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในวิกฤตโควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ในโครงการ "สร้างการแพทย์ไทยให้พิชิตภัย COVID-19 ไปด้วยกัน" เพื่อร่วมจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัคซีนเพื่อป้องกันและรักษาผู้ป่วยโควิด-19

สามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชี มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่บัญชี 236-1-00491- 0

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้สถานพยาบาล นิติบุคคล รับยาฟาวิพิราเวียร์ ฟรี

related