svasdssvasds

อัศวิน เปิดตัวทีม คนรุ่นใหญ่ประกบรุ่นใหม่ สู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

อัศวิน เปิดตัวทีม คนรุ่นใหญ่ประกบรุ่นใหม่ สู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

พล.ต.อ.อัศวิน อดีตผู้ว่ากทม. ได้ฤกษ์แถลงข่าวเปิดตัวสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เผย พร้อมสานงานเก่า ก่องานใหม่ #กรุงเทพฯต้องไปต่อ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง จัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชน หลังลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดตัวเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าฯกทม.ในนามผู้สมัครอิสระ พร้อมเปิดตัวทีมงานคนสองรุ่นมาช่วยผนึกกำลังอาสาเข้ามาสานต่อและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้คนกรุงเทพฯ

โดยชูนโยบายสำคัญที่ทำได้จริงเพราะทำให้เห็นมาแล้วและไม่ขายฝันคนกรุงเทพฯ นโยบายสำคัญที่หวังโกยคะแนนจากชาวกรุงเทพฯ ในการลงสู้ศึกครั้งนี้มี 8 ด้านคือ

 1. นโยบายเมืองป้องกันน้ำท่วม
 2. นโยบายเมืองเดินทางสะดวก
 3. นโยบายเมืองแห่งสุขภาพ
 4. นโยบายเมืองใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 5. นโยบายเมืองปลอดภัย
 6. นโยบายเมืองแห่งการเรียนรู้
 7. นโยบายเมืองดิจิทัล
 8. นโยบายเมืองดูแลคนทุกกลุ่มทุกวัย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

ด้านทีมงานที่ร่วมสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ มีทั้งกลุ่มคนลุยเมือง ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่เคยร่ามงานพัฒนากรุงเทพฯในด้านต่างๆ สมัยที่ พล.อ.อัศวิน เป็นผู้ว่าฯ อาทิ

 • ด้านคมนาคม นายจิรวัฒน์ จังหวัด (ร่วมออกแบบ รถ BMV Feeder และเชื่อมต่อการเดินทางในกรุงเทพ)
 • ด้านการศึกษา นางสาวณภัทร วัชราภรณ์ (ที่ปรึกษานโยบายสาธารณะ และ นักศึกษาปริญญาเอก) 
 • ด้านกีฬาและกิจกรรมเยาวชน นาสสาวปุณยวีร์ ประดิษฐ์พงศ์ (ผลักดันสนามสเกตสวนรถไฟ)
 • ด้าน Universal design สิทธิผู้พิการ นายสว่าง ศรีสม (นักเคลื่อนไหวด้านการเข้าถึงของคนทั้งมวล)
 • ด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นางสาวบวรลักษณ์ ทองมาก (นักวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ)
 • ด้านบริการสาธารณสุข นางสาวชมพูนุท พันธศรี (หนึ่งในผู้ผลักดันรถ BMV)
 • ด้านชุมชนเข้มแข็ง นายธวัช ศรีวัฒนะ (นักชุมชน/ ผู้สมัคร ส.ก. รักษ์กรุงเทพ)

ทั้งนี้ หลังจากแถลงและเปิดตัวทีมงานวันนี้แล้ว พล.ต.อ.อัศวิน จะลุยลงพื้นที่หาเสียงทันที เพื่อขอคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวกรุงเทพฯ โดยหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากชาวกรุงเทพฯ เลือกเข้ามาสานงานต่อและทำนโยบายที่นำเสนอให้เป็นจริง เพื่อพี่น้องชาวกรุงเทพฯ อีกครั้ง

related