svasdssvasds

กรมการแพทย์ เตือน “HAPPY WATER” ยาเสพติดชนิดใหม่ ฤทธิ์รุนแรง อาจเสียชีวิต

กรมการแพทย์ เตือน “HAPPY WATER”  ยาเสพติดชนิดใหม่ ฤทธิ์รุนแรง อาจเสียชีวิต

กรมการแพทย์ เตือนภัย “HAPPY WATER” ยาเสพติดชนิดใหม่ ส่วนผสมจากยาเสพติดหลายชนิด ออกฤทธิ์รุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ พร้อมแนะนำโรงพยาบาลภูมิภาคทั้ง 6 แห่งไว้สำหรับบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยา

 นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในปัจจุบันพบกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบจำหน่ายยาเสพติดชนิดใหม่ คือ “HAPPY WATER” ตามสถานบันเทิง ซึ่ง “HAPPY WATER” เป็นสารเสพติดที่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดผสมขึ้นมาเอง 
 

โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้
1. ยาอี
2. เมทแอมเฟตามีน 
3. สารไดอาซีแพม 
4.คาเฟอีน
5.ทาร์มาดอน 
หรือยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ผสมกัน และนำมาชงกับน้ำร้อนหรือผสมกับน้ำหวานดื่มกิน เมื่อดื่มเข้าสู่ร่างกายจะออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทำให้เคลิบเคลิ้ม สนุกสนาน ตื่นตัว คึกคัก จึงทำให้กลายเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดเป็นวงกว้างขึ้น

ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก การใช้ยาเสพติดหลายชนิดผสมกัน หรือเสพในปริมาณมาก ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์จะเสริมฤทธิ์ อาจเกิดอันตรายต่อร่างกายและสมองของผู้เสพ อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ขบวนการค้ายาเสพติดในปัจจุบัน มักจะนิยมนำยาเสพติดหลายชนิดมาผสมรวมกัน

โดยอ้างสรรพคุณว่าทำให้เกิดอาการมึนเมา และทำให้สนุกได้มากกว่าการเสพยาเสพติดเพียงชนิดเดียว ในปัจจุบันมีการลักลอบจำหน่ายตามช่องทางต่าง ๆ เช่น ตามโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงตามสถานบันเทิงซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นและนักเที่ยวกลางคืน ยิ่งใช้ยาเสพติดหลายชนิด ทำให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้เสพ ทั้งนี้อาจเป็นสาเหตุของการเกิดความรุนแรงและอาชญกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

หากประสบปัญหาเรื่องยาและสารเสพติด  สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmnidat.go.th หรือเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดได้ที่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานี และ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ 

1.โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 
2.โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 
3.โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 
4.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
5. โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 
6.โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

related