svasdssvasds

แถลงการณ์ชมรมเภสัชชนบท ให้รัฐหยุดการใช้กัญชาเสรี ที่เกินขอบเขตการแพทย์

แถลงการณ์ชมรมเภสัชชนบท ให้รัฐหยุดการใช้กัญชาเสรี ที่เกินขอบเขตการแพทย์

ชมรมเภสัชชนบท ประกาศจุดยืน ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการใช้กัญชาเสรี ที่เกินขอบเขตทางการแพทย์ สร้างผลกระทบให้กับสังคม

จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา แต่ไม่มีกฎหมายรองรับควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้สังคมกังวล และมีหลายองค์กรได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจัดการปัญหาดังกล่าว ล่าสุดชมรมเภสัชชนบท ก็ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง "ให้รัฐหยุดการใช้กัญชาเสรีที่เกินขอบเขตทางการแพทย์" โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชมรมเภสัชชนบทมีจุดยืนที่ชัดเจนมาโดยตลอดในการสนับสนุนให้มีการใช้กัญชาทางแพทย์ โดยผู้ป่วยประชาชนเพื่อการพึ่งตนเอง เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ในการควบคุมกัญชา เมื่อ 9 มิถุนายน 2565 เครือข่ายเภสัชกรซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติทั้งในต้นน้ำ กลางน้ำและปลายในระดับชุมชน ได้พบข้อกังวลเมื่อพบว่าสังคมอยู่ในสภาวะ "เสรีกัญชาอย่างทั่วถึง" เกิดการใช้อย่างล้นเกิน และรวดเร็วในทางนันทนาการเกินไปกว่าเจตนารมย์พึ่งพาตนเองทางการแพทย์ กลุ่มเปราะบางและเยาวชนได้รับผลกระทบในทันที ขณะที่มาตรการป้องกันไม่เข้มแข็งเพียงพอ เกิดภาวะสับสนรายวันในการบังคับหลักเกณฑ์ข้อบังคับ

แถลงการณ์ชมรมเภสัชชนบท ให้รัฐหยุดการใช้กัญชาเสรี ที่เกินขอบเขตทางการแพทย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดีแม้จะมีการเตรียมกฎหมายเฉพาะในการควบคุมกัญชา จากสถานการณ์ที่สังคมได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มว่ากลุ่มเปราะบาง เยาวชนและผู้ป่วยจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังให้ได้รับผลไม่พึงประสงค์ หากรัฐยังคงนโยบายเดิม ไม่หยุดการใช้กัญชาเสรีที่เกินขอบเขตทางการแพทย์" ชมรมเภสัชชนบทในฐานะหน้างานที่ใกล้ชิดประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ จึงขอให้รัฐดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ระงับการปลูกกัญชาที่ทำได้อย่างเสรี ไม่มีการควบคุม มาตรการปัจจุบันที่ให้จดแจ้งไม่มีศักยภาพเพียงพอ

2. หยุดให้มีการจำหน่ายช่อดอกกัญชาอย่างเสรีในที่สาธารณะ การอนุญาตจำหน่ายต้องมีสถานที่ชัดเจน ได้รับอนุญาต จำกัดจำนวนและปริมาณและผู้ที่สามารถใช้ได้

3. การจำหน่าย นำไปเป็นส่วนผสมในอาหาร ผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ต้องแจ้ง/แสดงให้ผู้บริโภคและประชาชนทราบ

แถลงการณ์ชมรมเภสัชชนบท ให้รัฐหยุดการใช้กัญชาเสรี ที่เกินขอบเขตทางการแพทย์

4. การเฝ้าระวัง ติดตามและรักษาผู้ที่ได้รับผลที่ไม่พึงประสงค์จากการได้รับกัญชา (ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ) ต้องเกิดขึ้นและมีการปฏิบัติในทุกพื้นทันที

5. รัฐและบุคลากรทางการแพทย์หยุดมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม สร้างภาพลักษณ์การใช้เพื่อนันทนาการและไม่สร้างให้เกิดการส่งเสริมการใช้โดยกลุ่มเปราะบาง เยาวชนหรือผู้ป่วย

กัญชาเพื่อการพึ่งตนเองทางการแพทย์ เป็นเจตนาที่สำคัญในการสร้างศักยภาพให้ประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้สังคมมีทิศทางการใช้กัญชาที่ถูกต้องและก้าวหน้า

related