svasdssvasds

PEA จับมือ TEMCA จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม

PEA จับมือ TEMCA จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” จับมือ TEMCA จัดงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560

 

PEA จับมือ TEMCA จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม

 

วันที่ 18 ส.ค. 60 – นายสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และนายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน PEA และผู้ใช้ไฟรายใหญ่ เข้าร่วมพิธี ณ ศูนยประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จ.ชลบุรี

 

PEA จับมือ TEMCA จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม

 

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 ซึ่งนับเป็นปีที่ 14 แล้ว โดยปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “PEA 4.0 : Moving Toward the Electric Utility of the Future” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยกระดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่ยุค 4.0 และมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต ด้วยนโยบาย “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี” เพื่อให้การไฟฟ้าเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และธุรกิจใหม่ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการทำงานที่รองรับยุคดิจิทัล ประกอบกับการสร้างมาตรฐานงานบริการที่เป็นเลิศ มีระบบไฟฟ้าที่ทันสมัย มั่นคง เชื่อถือได้ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่ยั่งยืน ควบคู่กับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับบริษัทผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

 

PEA จับมือ TEMCA จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม

 

โดยการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้มีผู้ใช้ไฟรายใหญ่และผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าเอกชน เข้าร่วมงานจำนวน 500 กิจการ ประมาณ 1,000 คน ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษจากผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง “การบริการสมัยใหม่ในยุค PEA 4.0” และ “อุตสาหกรรมยุคใหม่ในยุค 4.0” นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้เพื่อยกระดับงานด้านบริการ คุณภาพไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในระบบไฟฟ้า โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และคลินิกให้คำปรึกษา ถามตอบปัญหาด้านไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วมงาน

 

PEA จับมือ TEMCA จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม

 

PEA จับมือ TEMCA จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม

 

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด