รมว.คลัง ทยอยเก็บภาษีน้ำหวานเต็มเพดานใน 6 ปี

26 ส.ค. 2560 เวลา 4:29 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

รมว.คลัง เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเครื่องดื่ม ทยอยเก็บภาษีน้ำหวานเพิ่มแบบขั้นบันไดไปจนเต็มอัตราใน 6 ปี

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผย มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกฎหมายโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ จำนวน 13 สินค้า และ 4 บริการ ว่า สินค้าที่ได้รับผลกระทบมากสุด จะเป็นภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม เพราะจากเดิมถูกเก็บภาษีจากฐานราคาเพียงอย่างเดียว รวมถึงเครื่องดื่มบางชนิดก็ไม่ถูกเก็บภาษีแต่ในอัตราภาษีสรรพสามิตที่กำลังจะใช้ใหม่ จะมีการเพิ่มการจัดเก็บภาษีในส่วนของความหวานหรือค่าน้ำตาลรวมอยู่ด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของกระทรวงสาธารณสุข และกลุ่มเอ็นจีโอ ที่ต้องการให้ประชาชนลดการบริโภคน้ำตาลจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยกระทรวงการคลัง จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเครื่องดื่ม ได้มีเวลาปรับตัวนานถึง 6 ปี แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 2 ปี และทยอยขยับขึ้นไปจนเต็มอัตราในปีที่ 6

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาปรับเปลี่ยนสินค้า หรือปรับสูตรการผลิตให้มีความหวานน้อยลง ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น และเป็นภาระต่อผู้บริโภค เชื่อว่าอัตราภาษีใหม่ที่เกิดขึ้นจะไม่ทำให้ผู้ประกอบการ และประชาชนได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด