svasdssvasds

SABUY เผยงบ Q2/2565 กำไร 356 ล้านบาท โตแรง 657% ทำรายได้ 756 ล้านบาท

SABUY เผยงบ Q2/2565 กำไร 356 ล้านบาท โตแรง 657% ทำรายได้ 756 ล้านบาท

SABUY เผยงบ Q2/2565 กวาดกำไร 356 ล้านบาท โตพุ่งแรง 657% ทำรายได้แข็งแกร่ง 756 ล้านบาท ชูกลยุทธ์ก้าวสู่ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เสริมแกร่งทีมบริหารสร้างฐานอาณาจักร มุ่งสู่ "ตื่นยันหลับ ชีวิตติดสบาย"

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยว่า "บริษัทฯ มีความยินดี ที่จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้รวม 756 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 369 ล้านบาท หรือ 95% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรขั้นต้น 215 อิล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 19% และมีกำไรสุทธิ 356 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 309 ล้านบาท หรือ 657% โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิสูงถึง 47%"

ชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY

SABUY รับรู้กำไรจากการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มของ SABUY ซึ่งมีทั้งหมด 6 กลุ่มธุรกิจคือ

 1. Payments and Wallet ธุรกิจบริการด้านการชำระเงินและระบบการเงินอิเลคทรอนิกส์
 2. Enterprise & Life ธุรกิจให้บริการสำหรับองค์กรและไลฟ์สไตล์ด้วยความเข้าใจผู้บริโภค
 3. Connext ธุรกิจช่องทางการจัดจำหน่ายและเชื่อมต่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม
 4. Financial Inclusion ธุรกิจให้บริการสินเชื่อและประกันภัย
 5. InnoTainment ธุรกิจนวัตกรรมทางสื่อ ดิจิทัลมีเดีย และเครือข่าย
 6. Venture ธุรกิจการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

SABUY มุ่งมั่นและคงเป้าหมายรายได้ปี 2565 ที่ 5,000 ล้านบาท จากธุรกิจเดิมประมาณ 3,000 ล้านบาท เพิ่มเติมด้วยธุรกิจใหม่ในกลุ่ม Connext ประมาณ 500 ล้านบาท Enterprise & Life ประมาณ 1,300 ล้านบาท และมุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้ถึง 20,000 ล้านบาท ในปี 2566

ประกอบด้วย ธุรกิจเดิม 5,000 ล้านบาท ธุรกิจใหม่ในกลุ่ม Enterprise & Life ประมาณ 9,000 ล้านบาท กลุ่ม Connext ประมาณ 3,000 ล้านบาท กลุ่ม InnoTainment ประมาณ 1,000 ล้านบาท กลุ่ม Financial Inclusion ประมาณ 2,000 ล้านบาท

SABUY เผยงบ Q2/2565 กำไร 356 ล้านบาท โตแรง 657% ทำรายได้ 756 ล้านบาท

SABUY สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง จากธุรกิจโซลูชั่นส์และช่องทางการขายและบริการ (Solutions and Channels) ผ่าน Drop-off ต่าง ๆ และธุรกิจการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Retail) ผ่านทาง PTECH

ในขณะที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยการคุมค่าใช้จ่ายได้ดีจากการควบรวมกลุ่ม Drop-off หลายแบรนด์เข้าด้วยกันเมื่อช่วงต้นปี เช่น The Letter Post, Point Express, PaysPost, ตลอดจนการนำบริษัทอื่น ๆ เข้ารวมกลุ่มเช่น CitySoft, ForthSABUY, TeroSABUY, PFS, ฯลฯ

จากความมุ่งมั่นที่ SABUY ได้มีการขยายธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการวางกลยุทธ์ด้าน Sustainability ในการเติบโต หรือ Growth Strategy อย่างมีนัยสำคัญ โดยในส่วนของการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ Sustainability Growth นั้น

SABUY โต 657% กวาดกำไร 356 ล้านบาท

SABUY ได้มีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร  การนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในระบบงาน  การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลบริษัทที่ดี การตรวจสอบภายใน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนสำคัญ และมีส่วนช่วยให้ SABUY สามารถเติบโต มั่นคง และยั่งยืน ต่อไปในอนาคต

เกี่ยวกับบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SABUY

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SABUY เป็นบริษัทเทคโนโลยีโดยคนไทย ผู้สร้างแพลตฟอร์มทางธุรกิจครบวงจรโดยการเชื่อมต่อเทคโนโลยีทุกมิติ เพื่อให้ผู้บริโภคก้าวข้ามขีดจำกัดของศักยภาพและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะด้านสุขภาพ ความมั่งคั่ง การทำงาน สันทนาการและการเข้าอกเข้าใจความต้องการของแต่ละบุคคล

ผ่าน 6 กลุ่มธุรกิจหลักคือ

 1. Payments and Wallet ธุรกิจบริการด้านการชำระเงินและระบบการเงินอิเลคทรอนิกส์
 2. Enterprise & Life ธุรกิจให้บริการสำหรับองค์กรและไลฟ์สไตล์ด้วยความเข้าใจผู้บริโภค
 3. Connext ธุรกิจช่องทางการจัดจำหน่ายและเชื่อมต่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม
 4. Financial Inclusion ธุรกิจให้บริการสินเชื่อและประกันภัย
 5. InnoTainment ธุรกิจนวัตกรรมทางสื่อ ดิจิทัลมีเดีย และเครือข่าย
 6. Venture ธุรกิจการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน
related