svasdssvasds

เปิดสาเหตุ ทำไมบัตรเลือกตั้ง 66 ส.ส.แบ่งเขต ถึงไม่พิมพ์ชื่อผู้สมัคร-พรรค

เปิดสาเหตุ ทำไมบัตรเลือกตั้ง 66 ส.ส.แบ่งเขต ถึงไม่พิมพ์ชื่อผู้สมัคร-พรรค

ทำไมบัตรเลือกตั้ง 2566 ของ ส.ส.แบบแบ่งเขต ถึงไม่พิมพ์รายชื่อผู้สมัครและพรรคการเมืองที่สังกัดลงไปในบัตรเลือกตั้งเพื่อลดความสับสน ?

หลังจากกระแสดราม่า บัตรเลือกตั้ง 66 ของผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในต่างประเทศ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนหนึ่ง ตั้งคำถามว่า "พื้นที่ในบัตรเหลือเยอะแยะ ทำไมไม่ใส่ชื่อผู้สมัครลงไปด้วย" โดยเป็นการถามถึงบัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่มีแต่กระดาษและตัวเลข

เปิดสาเหตุ ทำไมบัตรเลือกตั้ง 66 ส.ส.แบ่งเขต ถึงไม่พิมพ์ชื่อผู้สมัคร-พรรค

โดยสาเหตุที่ บัตรเลือกตั้ง 2566 เลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต ไม่มีชื่อของผู้สมัครและพรรคการเมือง เพราะต้องการให้บัตรเลือกตั้งทุกใบมีมาตรฐานเดียวกัน หน้าตาเหมือนกันและง่ายต่อการจัดพิมพ์ ลดความเสี่ยงในการพิมพ์รายชื่อผู้สมัครและพรรคผิดพลาด

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แพง เสียแรง เสียเวลา

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ใช้คำว่า บัตรมาตราฐานเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง คือ บัตรที่มีเฉพาะหมายเลข(เบอร์)ผู้สมัคร หรือ ภาษาชาวบ้านเรียกว่าบัตรโหล จะไม่มีรายชื่อผู้สมัครแต่อย่างใด ทุกการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในประเทศไทยใช้บัตรเลือกตั้งแบบนี้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่มีเฉพาะแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ก่อนรัฐธรรมนูญ ปี 2540 หรือมีการเลือกตั้งแบบบัญชีราบชื่อ หลังปี 2540 ก็ตาม คือ ไม่เคยมีชื่อผู้สมัครในบัตรเลือกตั้งแต่อย่างใด

แฟ้มภาพ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)

"เพราะบัตรมาตราฐานพิมพ์ พร้อมกันในครั้งเดียว แต่บัตรแบบเฉพาะเขต ต้องสั่งพิมพ์ 400 ครั้ง ตามจำนวนเขต เมื่อปริมาณพิมพ์ต่อครั้งมีจำนวนน้อย จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ต่อครั้งใช้เงินจำนวนมากขึ้น และสะดวกในการบริหารจัดการ นำเวลาที่ต้องมาทำงานธุรการ อาทิ การส่งให้ตรงกับเขต กรณีเป็นแบบเฉพาะ ถ้าส่งผิดเขตจะใช้แทนกันไม่ได้ การพิมพ์บัตรสำรองในแต่ละเขต ก็ต้องมีสำรองครบตามจำนวนเขต เพราะใช้แทนกันไม่ได้ ทำให้สามารถนำเวลาที่เหลือจากงานธุรการไปทำงานอื่นให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากกว่า"

เปิดสาเหตุ ทำไมบัตรเลือกตั้ง 66 ส.ส.แบ่งเขต ถึงไม่พิมพ์ชื่อผู้สมัคร-พรรค

ส่วนรูปแบบบัตรมาตราฐานเลือก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ คือ บัตรที่มีหมายเลขผู้สมัคร(เบอร์) มีสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของพรรคการเมือง และมีชื่อพรรคในบัตรเลือกตั้ง เริ่มใช้บัตรเลือกตั้งรูปแบบนี้นับแต่รัฐธรรมนูญ ปี 2540 เป็นต้นมา ทุกการเลือกตั้งก็จะใช้บัตรเลือกตั้งนี้มาตลอด

 

related