svasdssvasds

เปิด 3 บัตร หลักฐานแสดงตัวตน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 พกติดตัวไป ลงคะแนนได้

เปิด 3 บัตร หลักฐานแสดงตัวตน   ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 พกติดตัวไป ลงคะแนนได้

เช็กเลย บัตรอะไรบ้าง หรือหลักฐานอะไรบ้าง ที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานแสดงตน ในการลงคะแนนเลือกตั้ง 2566 , ประชาชนสามารถพกบัตรไหนได้บ้าง พกบัตรอะไรแทนได้ มาดูกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการ เลือกตั้ง 2566 เลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ ที่เลือกผู้นำประเทศคนที่ 30 วันนี้ SPRiNG ชวนมาทบทวนความทรงจำ ประชาชนต้องพกบัตรอะไรไปใช้ในการแสดงตัว ยืนยันสิทธิในการเลือกตั้ง 2566 

วันเลือกตั้ง 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ก่อนเดินทางไปเลือกตั้ง 2566  ตรวจสอบเอกสารประจำตัว  ที่จำเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งที่จำเป็นต้องมี อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1.บัตรประจำตัวประชาชน แม้จะหมดอายุก็ใช้ได้  
2.  สามารถใช้บัตรที่เปิดผ่านแอปพลิเคชั่นก็ได้ แต่เน้นว่าต้องเป็นแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด
3.  บัตรหรือหลักฐานอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่ายและ มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)  

เปิด 3 บัตร หลักฐานแสดงตน ประชาชนพกติดตัวไป ลงคะแนนเลือกตั้ง 66 ได้  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 อย่าลืม! ใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. 

เปิด 3 บัตร หลักฐานแสดงตน ประชาชนพกติดตัวไป ลงคะแนนเลือกตั้ง 66 ได้

related