svasdssvasds

เปิด 4 ข้อตกลงร่วม ก้าวไกล – เพื่อไทย เสนอชื่อ “วันนอร์” เป็นประธานสภา

เปิด 4 ข้อตกลงร่วม ก้าวไกล – เพื่อไทย เสนอชื่อ “วันนอร์” เป็นประธานสภา

ก้าวไกล – เพื่อไทย เสนอชื่อ “วันนอร์” เป็นประธานสภา โดยตัวแทนจากก้าวไกล ได้รองประธานสภา คนที่ 1 ตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย ได้รองประธานสภา คนที่ 2

วันนี้ เวลาประมาณ 19.45 น. ที่โรงแรมแลงคาสเตอร์  กรุงเทพฯ  “พรรคก้าวไกล”  กับ “พรรคเพื่อไทย” ได้ร่วมกันแถลงข่าว ถึงการเสนอชื่อประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ

โดย “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้กล่าวว่า ทุกฝ่ายเห็นควรให้ “วันมูหะมัดนอร์ มะทา” สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติ ทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนผู้แทนราษฎร ซึ่งได้มีข้อตกลงร่วมกันดังนี้

1. เสนอชื่อ นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาฯ โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกล เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรค เพื่อไทย เป็นรองประธานสภาคนที่ 2 โดยพรรคประชาชาติ พรรคไทยสร้างไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคเป็นธรรม พรรคเพื่อไทยรวมพลัง และพรรคพลังสังคมใหม่ พร้อมให้การสนับสนุนตามข้อตกลงนี้

เปิด 4 ข้อตกลงร่วม ก้าวไกล – เพื่อไทย เสนอชื่อ “วันนอร์” เป็นประธานสภา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. บุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาฯ และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมผลักดันวาระที่ทำให้รัฐสภาไทยก้าวหน้า ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และเป็นของประชาชน

3. ข้อตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาฯ และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหว่าง 8 พรรคในการจัดตั้งรัฐบาล เสนอและสนับสนุน นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี อย่างสุดความสามารถ โดยดำเนินการตามข้อตกลง MOU ที่ได้แถลงร่วมกันเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

เปิด 4 ข้อตกลงร่วม ก้าวไกล – เพื่อไทย เสนอชื่อ “วันนอร์” เป็นประธานสภา

4. พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยยืนยันร่วมกันให้ความเห็นชอบกฎหมายสำคัญเพื่อประชาชน ซึ่งรวมถึงการนิรโทษกรรมคดีแสดงออกทางการเมือง  และการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ร่างพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก และร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามที่พรรคก้าวไกลเสนอ

พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทย เชื่อมั่นว่าข้อตกลงเรื่องประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเข้าไปบริหารประเทศ ตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

เปิด 4 ข้อตกลงร่วม ก้าวไกล – เพื่อไทย เสนอชื่อ “วันนอร์” เป็นประธานสภา

เปิด 4 ข้อตกลงร่วม ก้าวไกล – เพื่อไทย เสนอชื่อ “วันนอร์” เป็นประธานสภา

เปิด 4 ข้อตกลงร่วม ก้าวไกล – เพื่อไทย เสนอชื่อ “วันนอร์” เป็นประธานสภา

เปิด 4 ข้อตกลงร่วม ก้าวไกล – เพื่อไทย เสนอชื่อ “วันนอร์” เป็นประธานสภา

เปิด 4 ข้อตกลงร่วม ก้าวไกล – เพื่อไทย เสนอชื่อ “วันนอร์” เป็นประธานสภา

เปิด 4 ข้อตกลงร่วม ก้าวไกล – เพื่อไทย เสนอชื่อ “วันนอร์” เป็นประธานสภา

เปิด 4 ข้อตกลงร่วม ก้าวไกล – เพื่อไทย เสนอชื่อ “วันนอร์” เป็นประธานสภา

เปิด 4 ข้อตกลงร่วม ก้าวไกล – เพื่อไทย เสนอชื่อ “วันนอร์” เป็นประธานสภา

related