svasdssvasds

ส.ก.พีรพล ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าฯสัญจร เขตพญาไท นำปัญหาประชาชน เข้าสู่การแก้ไข

ส.ก.พีรพล ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าฯสัญจร เขตพญาไท นำปัญหาประชาชน เข้าสู่การแก้ไข

นายพีรพล กนกวลัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่า กทม. สัญจร เขตพญาไท” กับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกทม. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบาย

ส.ก.พีรพล ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าฯสัญจร เขตพญาไท นำปัญหาประชาชน เข้าสู่การแก้ไข

ผลการดำเนินงานตาม Application Traffy Fondue และปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ซึ่งในที่ประชุมส.ก.พญาไทได้ร่วมนำเสนอปัญหาของประชาชนในพื้นที่และให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร จากนั้นในช่วงบ่ายได้ร่วมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดผ่อนผันทำการค้า พหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) การติดตั้งประปาหัวแดง ถังดับเพลิง และไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนอุทัยรัตน์ และเยี่ยมกิจกรรมตรวจสุขภาพชุมชนของศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ชุมชนถวัลศักดิ์ และชุมชนวัดไผ่ตัน

ส.ก.พีรพล ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าฯสัญจร เขตพญาไท นำปัญหาประชาชน เข้าสู่การแก้ไข

ส.ก.พีรพล ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าฯสัญจร เขตพญาไท นำปัญหาประชาชน เข้าสู่การแก้ไข