svasdssvasds

คำเตือนจากภาคธุรกิจ “ขึ้นค่าแรง” กระทบรอบด้าน อาจดันราคาสินค้าขยับขึ้นอีก

คำเตือนจากภาคธุรกิจ “ขึ้นค่าแรง” กระทบรอบด้าน อาจดันราคาสินค้าขยับขึ้นอีก

ภาคธุรกิจออกโรงเตือน “ขึ้นค่าแรง” กระทบรอบด้าน เช่น กระทบต่างชาติลงทุนไทย หรืออาจดันราคาสินค้าขยับขึ้นอีก เพราะต้นทุนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น แนะรอจังหวะเศรษฐกิจฟื้นตัวก่อนให้ขึ้นค่าแรง 400 บาท แบบค่อยเป็นค่อยไป

แน่นอนว่าการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน ของรัฐบาลใหม่จะส่งผลดีต่อผู้ใช้แรงงานที่จะมีเงินในกระเป๋ามากขึ้น มีขีดความสามารถในการผ่อนรถ ผ่อนบ้านมากขึ้น มีเงินไปจับจ่ายในท้องตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น แต่…ในทางกลับกันหากการขึ้นค่าแรงทำให้ต้นทุนการผลิตผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น และมาปรับขึ้นราคาสินค้า และบริการ ก็จะทำให้ประชาชนมีค่าครองชีพที่สูงขึ้น แม้ว่าจะมีค่าแรงที่สูงขึ้นก็ตาม

นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่นักลงทุนต่างชาติจะชะลอการลงทุน เนื่องจากค่าแรงที่สูงขึ้น หรืออาจหนีไปลงทุนประเทศเพื่อนบ้านที่ค่าแรงถูกกว่าไทย ก็มีโอกาสเป็นไปได้หมด โดยนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวว่า นโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาทต่อวัน อยากให้รัฐบาลปรับขึ้นค่าแรงแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่า เพราะถ้าปรับขึ้นแบบก้าวกระโดด ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และโรงแรม จะได้รับความเดือดร้อน ส่วนในปี 2570 ที่จะมีการปรับขึ้นค่าแรงเป็น 600 บาทต่อวัน มองว่าเป็นนโยบายที่ทำให้ผู้ประกอบการอาจต้องปรับหาวิธีจ้างงานเพื่อควบคุมต้นทุน เช่น เพิ่มสัดส่วน Part-Time รายชั่วโมง มากขึ้น

 

จับตาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมีข้อดี ข้อเสีย ด้านนายวสันต์ เคียงศิริ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า นโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน และ 600 บาทต่อวัน ภายในปี 2570 เฉลี่ยปรับขึ้น 14-15% นั้น ทั้งหมดต้องผ่านคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าจ้างทุกฝ่ายต้องหารือร่วมกัน เพราะอัตราค่าแรงสูงเกินไปแต่อาจไม่มีงานทำ เพราะกระทบหลายภาคส่วน อาจทำให้ผู้ประกอบการมีการลดบุคลากรในการทำงาน ในขณะที่แรงงานที่ยังทำงานอยู่ก็จะทำงานมากขึ้น

สำหรับในระยะยาวเรื่องการลงทุน หากมีการปรับขึ้นค่าแรงที่สูง นักลงทุนต่างชาติที่จะมาลงทุนในไทย มีโอกาสเปลี่ยนแผนลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ค่าแรงถูกกว่า ทั้งนี้มองว่ารัฐบาลต้องมองหลายมิติเพื่อไม่ให้กระทบประชาชน เพราะหากขึ้นค่าแรงแต่ไม่มีการควบคุมราคาสินค้าก็จะมีผลกระทบอย่างแน่นอน ส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์จะกระทบราคาที่อยู่อาศัยปรับสูงขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

จะต้องจับตากันต่อไปว่าหากค่าแรงขั้นต่ำปรับเพิ่มขึ้นทั่วประเทศแล้ว ราคาสินค้าอาจขยับตามหรือไม่? แม้ว่ารัฐจะมีแนวทางขอความร่วมมือกับผู้ผลิตในการตรึงราคาสินค้าก็ตาม แน่นอนว่าการขึ้นค่าแรงในครั้งนี้อาจเป็นเหรียญสองด้านก็อาจมีความเป็นไปได้ แต่ฝั่งไหนจะได้เปรียบ เสียเปรียบก็ต้องไปว่ากันอีกที !

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related