svasdssvasds

กรุงเทพฯ เตรียมเลยพรุ่งนี้อากาศหนาวแน่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศาฯ

กรุงเทพฯ เตรียมเลยพรุ่งนี้อากาศหนาวแน่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศาฯ

พยากรณ์อากาศ แจ้งชาวกรุงเตรียมรับอากาศหนาว ช่วงวันที่ 17-21 พ.ย. จะเย็นลงชัดเจน กรุงเทพฯ อุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศา

พยากรณ์อากาศประเทศไทย แจ้งชาวกรุง เตรียมรับมือลมหนาวจริงจังเริ่มพรุ่งนี้! 17-21 พ.ย. จะเย็นลงชัดเจน  กรุงเทพฯ 21-22 องศา ช่วง 17-22 พ.ย. ! 22 พ.ย. เริ่มทยอยจาง

กรุงเทพฯ พยากรณ์อุณหภูมิต่ำสุดวันที่ 17-23 พ.ย. ดังนี้ 21.9, 22.1, 21.4, 21.4, 22.2, 22.4, 24.0 องศา !

การอุ่นขึ้นหรือเย็นลง หมายถึง การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ ตามลำดับ เมื่อเทียบกับวันอ้างอิง ไม่ได้หมายความว่าอากาศร้อนหรืออากาศหนาว แต่ละรูปมีแถบสีและตัวเลขกำกับอยู่ว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเท่าใด

พยากรณ์อากาศประเทศไทย พยากรณ์ตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีและผลงานประดิษฐ์คิดค้น ที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของ บริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด และ บริษัท ซีพีเอส อะกริ จำกัด

รูปความแตกต่างของอุณหภูมินี้ ไม่สามารถนำสีในรูปไปเปรียบเทียบตรงๆกับรูปความแตกต่างของอุณหภูมิอื่น เนื่องจากวันอ้างอิงที่นำมาหาความแตกต่างนั้นเป็นคนละวันกัน แต่ผลการพยากรณ์ว่าจะอุ่นขึ้น ใกล้เคียงเดิม หรือ เย็นลง นั้นมีความสอดคล้องกัน

กรุงเทพฯ เตรียมเลยพรุ่งนี้อากาศหนาวแน่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศาฯ

ทั้งนี้พยากรณ์อากาศ คาดการณ์สภาพอากาศ 7 วันล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ภาคเหนือ

 • วันที่ 15 – 16 พ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 20 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9 - 17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.
 • วันที่ 17 - 19 พ.ย. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 4 – 6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5 - 13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.
 • ช่วงวันที่ 20 - 21 พ.ย. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5 - 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ช่วงวันที่ 15 – 16 พ.ย. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง  โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14 - 18 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. 
 • ช่วงวันที่ 17 - 19 พ.ย. 66 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 5 – 7 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 15 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25 – 28 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 8 - 13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.  
 • ช่วงวันที่ 20 - 21 พ.ย. 66 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 16 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 - 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.  

ภาคกลาง

 • วันที่ 16 พ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.
 • ช่วงวันที่ 17 – 19 พ.ย. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 29 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30  กม./ชม.
 • ช่วงที่ 20 – 21 พ.ย. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีหมอกในตอนเช้าในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 20 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20  กม./ชม.

ภาคตะวันออก

 • ช่วงที่ 15 – 16 พ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
 • ช่วงที่ 17 – 19 พ.ย. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
 • ช่วงที่ 20 – 21 พ.ย. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 21 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

 • ช่วงวันที่ 16 - 19 พ.ย. 66 ตอนบนของภาค : อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส
 • ในช่วง 16 – 17 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 21 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 31 องศาเซลเซียสตอนล่างของภาค : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
 • ช่วงวันที่ 20 - 21 พ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

 • ช่วงวันที่ 15 - 19 พ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง 
 • ช่วงวันที่ 16 - 19 พ.ย. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร
 • ช่วงวันที่ 20 - 21 พ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related