svasdssvasds

เนชั่น กรุ๊ป จับมือ อายิโนะโมะโต๊ะ สร้างความ "อยู่ดีมีสุข" ในสังคมสูงวัย

เนชั่น กรุ๊ป จับมือ อายิโนะโมะโต๊ะ สร้างความ "อยู่ดีมีสุข" ในสังคมสูงวัย

เนชั่น กรุ๊ป ร่วมมือกับ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเวที "Well-Being Talk : Aging Society สุขดี วัยเก๋า" ถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลสุขภาพร่างกาย เพื่อเป้าหมาย “อยู่ดีมีสุข”

SHORT CUT

  • เนชั่น กรุ๊ป กับ อายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย จับมือมุ่งสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ 
  • อายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย ขอให้ความสำคัญกับการสร้าง “การอยู่ดีมีสุข” ที่จะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพทุกด้าน
  • เปิดเวทีเสวนาให้ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ โภชนาการ และการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงแบบองค์รวม Aging Society

เนชั่น กรุ๊ป ร่วมมือกับ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเวที "Well-Being Talk : Aging Society สุขดี วัยเก๋า" ถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลสุขภาพร่างกาย เพื่อเป้าหมาย “อยู่ดีมีสุข”

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 ณ ห้องพญาไท 4 ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ บริษัท “เนชั่น กรุ๊ป” ร่วมกับ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุข เปิดเวที Well-Being Talk : Aging Society สุขดี วัยเก๋า เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์การดูแลสุขภาพร่างกาย ทั้งการออกกำลังกาย การให้ความสำคัญกับด้านโภชนาการ ด้วยเป้าหมาย “อยู่ดีมีสุข”

เนชั่น กรุ๊ป จับมือ อายิโนะโมะโต๊ะ สร้างความ "อยู่ดีมีสุข" ในสังคมสูงวัย

อายิโนะโมะโต๊ะขอทำให้ชาวไทยสุขภาพแข็งแรง

อายิโนะโมะโต๊ะขอทำให้ชาวไทยสุขภาพแข็งแรง

มร.อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันเราคงเห็นแล้วว่าทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาด้านอาหารและสุขภาพ แนวทางการใช้ชีวิตยังส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมา ทั้งภาวะขาดโภชนาการ และภาวะโภชนาการเกิน ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย

“ซึ่งอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย เราเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการสร้าง Well-being หรือ “การอยู่ดีมีสุข” ที่จะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในทุกด้าน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราที่จะเดินหน้าสู่ “ผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุข” Leading in creation of Well-Being พร้อมมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพผ่านการใช้ศาสตร์แห่งกรดอะมิโน (AminoScience)”

เนชั่น กรุ๊ป จับมือ อายิโนะโมะโต๊ะ สร้างความ "อยู่ดีมีสุข" ในสังคมสูงวัย

ไทยเข้าสู่งสงคมสูงวัยต็มรูปแบบ 

ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เนชั่น กรุ๊ป ในฐานะสื่อเราให้ความสำคัญกับความเคลื่อนไหวในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ในมุมสังคมนั้น ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ และทิศทางการเกิดยังลดต่ำลง เมื่ออายุมากขึ้นสิ่งสำคัญคือการดูแลสุขภาพ อีกทั้งทุกวันนี้ไลฟ์สไตล์ผู้คนเปลี่ยนไปสนใจด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพใจ ในสภาพแวดล้อมที่ดี เราก็พร้อมที่จะสื่อกลางส่งต่อข้อมูลดีดีอันเป็นประโยชน์สู่สาธารณะ”

ภายในงานยังมีเวทีเสวนาให้ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ โภชนาการ และการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงแบบองค์รวม Aging Society: สุขดี วัยเก๋า โดย พญ.จิรา ถาวรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการคลินิกรอยัลไลฟ์ เวลเนส กรุงเทพ, รศ.ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิรุตติ์ ศิริจรรยา ศิลปิน, นักแสดง ต่อด้วยเสวนา เสน่ห์วัย 60+ กายดี สุขภาพแข็งแรง ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษา กรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส, รศ.ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฟ้าใส พึ่งอุดม Fitness Instructor Specialist in Senior Content Creator & Health Educator และป้าโอ๋-สินีนาฎ ฮะตระกูล Influencerนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฟิตแอนด์เฟิร์มและการแนะนำด้านโภชนาการ เป็นส่วนหนึ่งในการก้าวสู่ “การอยู่ดีมีสุข” ไปด้วยกัน

ภายในงานยังมีเวทีเสวนาให้ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ โภชนาการ และการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงแบบองค์รวม Aging Society: สุขดี วัยเก๋า โดย พญ.จิรา ถาวรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการคลินิกรอยัลไลฟ์ เวลเนส กรุงเทพ, รศ.ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิรุตติ์ ศิริจรรยา ศิลปิน, นักแสดง ต่อด้วยเสวนา เสน่ห์วัย 60+ กายดี สุขภาพแข็งแรง ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษา กรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส, รศ.ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฟ้าใส พึ่งอุดม Fitness Instructor Specialist in Senior Content Creator & Health Educator และป้าโอ๋-สินีนาฎ ฮะตระกูล Influencerนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฟิตแอนด์เฟิร์มและการแนะนำด้านโภชนาการ เป็นส่วนหนึ่งในการก้าวสู่ “การอยู่ดีมีสุข” ไปด้วยกัน

เนชั่น กรุ๊ป จับมือ อายิโนะโมะโต๊ะ สร้างความ "อยู่ดีมีสุข" ในสังคมสูงวัย

เนชั่น กรุ๊ป จับมือ อายิโนะโมะโต๊ะ สร้างความ "อยู่ดีมีสุข" ในสังคมสูงวัย

เนชั่น กรุ๊ป จับมือ อายิโนะโมะโต๊ะ สร้างความ "อยู่ดีมีสุข" ในสังคมสูงวัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

related