svasdssvasds

เทียบ พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า VS กฎกระทรวงการผลิตสุรา 2565 ใครได้ประโยชน์

เทียบ พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า VS กฎกระทรวงการผลิตสุรา 2565  ใครได้ประโยชน์

สุราก้าวหน้า คืออะไร ประชาชนทั่วไปมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรกับกฎหมายนี้บ้าง และทำไมจึงควรมี พ.ร.บ. นี้ เรารวมคำตอบมาให้แล้ว และลองมาเปรียบเทียบ กฎกระทรวงการผลิตสุรา 2565 เอาแบบให้เคลียร์คัดกันไปเลย

สุราก้าวหน้าคืออะไร ? 

ก่อนอื่นต้องมาย้อน ทำความรู้จัก สุราก้าวหน้า หรือ ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า คือ เงื่อนไขในการขออนุญาตผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2560 ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ปี 2560 โดย พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ที่จะช่วยกระจายรายได้ให้ครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการขนาดย่อยทุกราย และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดรายได้แก่กลุ่มนายทุนใหญ่เพียงกลุ่มเดียว

ที่ผ่านมา สุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทถูกผูกขาดการผลิตอยู่กับทุนรายใหญ่ มาโดยตลอด เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 กำหนดให้เพียงผู้ที่มีกำลังการผลิตปริมาณมากเท่านั้นที่จะสามารถขออนุญาตผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2565 ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติผ่านวาระแรกของ “ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า” ที่นำเสนอโดย ส.ส.เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร จากพรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่พยายามเปิดช่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขออนุญาตผลิตและจำหน่ายสุราได้

ก่อนหน้านี้ พรรคก้าวไกล ประกาศต่อต้านกฎกระทรวงว่าด้วยการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 ที่ออกในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งยังไม่ “ปลดล็อกการผลิตสุรา” อย่างแท้จริง เพราะเป็นเพียงการ “เปลี่ยนล็อก” จากข้อจำกัดปริมาณการผลิตขั้นต่ำ เป็นจำนวนแรงม้าและเครื่องจักร และเป็น "กุศโลบาย" ทางการเมือง เพื่อคว่ำ พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า เพราะเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ก่อนหน้าการพิจารณาร่างกฎหมายสุราก้าวหน้า ไม่ถึง 1 วัน

อย่างไรก็ตาม สุราชุมชนจะกลายเป็นกระแสอีกครั้งเมื่อ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ว่าที่นายกฯ พูดถึงประเด็นนี้ ประเด็น "สุราก้าวหน้า" และกลายเป็นความร้อนแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จนทำให้เกิดเอฟเฟกต์ สุราแฮนด์เมด สุรากลั่นชุมชนบางแบรนด์มียอดสั่งซื้อจนของหมด และอีกหลายเจ้าถูกสั่งจองล่วงหน้าทั้งๆ ที่สินค้ายังไม่ได้ผลิต 

เทียบ พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า VS กฎกระทรวงการผลิตสุรา 2565 ใครได้ประโยชน์

เปรียบเทียบ พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า VS กฎกระทรวงการผลิตสุรา 2565  ใครได้ประโยชน์ 

ทำดื่มเอง                
กฎกระทรวงการผลิตสุรา 2565   : ขออนุญาตต่ออธิบดี  อนุญาตเพียง 200 ลิตร/ปี ทั้งแช่และกลั่น                    พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า : ไม่ผิดกฎหมาย

เหล้ากลั่นชุมชน                
กฎกระทรวงการผลิตสุรา 2565   : เพิ่มประเภทเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 50 แรงม้า มีข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม-สธ. ผลิตได้แต่เหล้าขาว             
พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า  ห้ามกำหนดเกณฑ์กีดกัน

โรงเบียร์ที่ขาย ณ ที่ผลิต Brewpub     
กฎกระทรวงการผลิตสุรา 2565 : ไม่กำหนดทุนจดทะเบียนและกำลังการผลิตขั้นต่ำ แต่เครื่องจักรต้องได้มาตรฐาน มีข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม      
พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า  ห้ามกำหนดเกณฑ์และทุนจดทะเบียน

โรงผลิตเบียร์     
กฎกระทรวงการผลิตสุรา 2565 : ไม่กำหนดทุนจดทะเบียน กำลังการผลิตขั้นต่ำ แต่ต้องมีเครื่องหมายการเสียภาษี และทำรายงาน EIA          
พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า  ห้ามกำหนดกำลังการผลิตขั้นต่ำ และการกีดกันอื่นใด

โรงผลิตเหล้าขาว            
กฎกระทรวงการผลิตสุรา 2565 : ยังคงกำลังการผลิตขั้นต่ำ 90,000 ลิตร/วัน    
 พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า  ห้ามกำหนดกำลังการผลิตขั้นต่ำ

โรงงานผลิตวิสกี้ บรั่นดี ยิน 
กฎกระทรวงการผลิตสุรา 2565 : กำลังการผลิตขั้นต่ำ 30,000 ลิตร/วัน
 พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า  ห้ามกำหนดกำลังการผลิตขั้นต่ำ
 

related