svasdssvasds

เลือกตั้ง 2566 ห้ามขาย-แจก "สุรา" ช่วงวันเลือกตั้งล่วงหน้า ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก

เลือกตั้ง 2566 ห้ามขาย-แจก "สุรา" ช่วงวันเลือกตั้งล่วงหน้า ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก

เลือกตั้ง 2566 กกต.เตือนประชาชนและผู้ประกอบการ "ห้ามขาย-แจกสุรา" ในช่วงวันเลือกตั้งล่วงหน้า (7 พ.ค.) และวันเลือกตั้งจริง (14 พ.ค.) หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ซึ่งกำกับดูแลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. พร้อมกำหนดให้ วันที่ 7 พฤษภาคม เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า  

 กกต.ขอย้ำเตือนให้ประชาชนและผู้ประกอบการพึงระมัดระวังเรื่องการขาย จําหน่าย จ่ายแจก หรือ จัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่าง เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง รวมถึงช่วงวันเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย

 ซึ่งเป็นไปตาม บทบัญญัติของมาตรา 147 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• เตือน! เลี่ยงหาเสียงใกล้หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พ.ค. ส่อเข้าข่ายขัดกฎหมาย

• ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ไม่สำเร็จ - ระบบล่ม ทำอย่างไร?

• สรุปยอด ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า มากกว่า 2.2 ล้านสิทธิ์ : เลือกตั้ง 66 คึก

 ส่วนการหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. และพรรคการเมือง ในวันเลือกตั้งล่วงหน้า หรือวันที่ 7 พ.ค. นั้น สามารถทำได้ตามปกติ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้ง

โดยหลักการง่ายๆ คือ

• ห้ามเข้าไปหาเสียงบริเวณที่จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

• ห้ามหาเสียงโดยใช้เครื่องขยายเสียง รถแห่ หรือ จัดเวที ลักษณะที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งทำให้เสียงส่งไปถึงบริเวณหน่วยเลือกตั้งกลางที่จัดเลือกตั้ง

related