svasdssvasds

ผลสำรวจนิด้าโพล คนใต้อยากให้บิ๊กตู่ เป็นนายกฯ มากที่สุด

ผลสำรวจนิด้าโพล คนใต้อยากให้บิ๊กตู่ เป็นนายกฯ มากที่สุด

นิด้าโพล เผยผลสำรวจเรื่อง “คนที่ใช่ พรรคที่ชอบของคนใต้” โดยบิ๊กตู่ เป็นบุคคลที่คนใต้จะสนับสนุนให้เป็นนายกฯ ในวันนี้มากที่สุด ส่วน ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่คนใต้จะเลือกมากที่สุด คือพรรคประชาธิปัตย์

ศูนย์สํารวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสํารวจของประชาชน เรื่อง“คนที่ใช่ พรรคที่ชอบของคนใต้” ทําการสํารวจระหว่างวันที่17-20 ตุลาคม 2565จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในภาคใต้ กระจายทุกระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้รวมทั้งสิ้น จํานวน 2,001 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนใต้

การสํารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอยางหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอยางด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจดังนี้

ผลสำรวจนิด้าโพล คนใต้อยากให้บิ๊กตู่ เป็นนายกฯ มากที่สุด

การสำรวจของนิด้าโพล ที่ผ่านมา 

บุคคลที่คนใต้จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้

อันดับ 1 พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา 23.94 %

เพราะซื่อสัตย์สุจริต มีความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ ทําให้บ้านเมืองเกิดความสงบ และต้องการให้บริหารประเทศอยางต่อเนื่อง

อันดับ 2 น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) 13.24 %

เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ ชื่นชอบพรรคเพื่อไทย นโยบายพรรคเพื่อไทย สามารถแก้ไขปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบผลงานของตระกูลชินวัตร

อันดับ 3 ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ 12.79 %

อันดับ 4 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) 11.24 %

เพราะต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ เป็นคนมีวิสัยทัศน์ ชื่นชอบ นโยบายและอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคก้าวไกล

อันดับ 5 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) 6.14 %

เพราะเป็นคนตรงไปตรงมา มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางาน มีความซื่อสัตย์สุจริต และชื่นชอบวิธีการทํางาน

อันดับ 6 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 5.95 %

เพราะชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา และชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์

อันดับ 7 นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) 5.30 %

เพราะมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ และเป็นคนสุขุมรอบคอบ

อันดับ 8 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) 5.10 %

เพราะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางาน มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ชื่นชอบนโยบายของพรรค ขณะที่บางส่วนระบุว่า ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศ

อันดับ 9 นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) 4.00 %

เพราะชื่นชอบนโยบายของพรรคภูมิใจไทย เป็นคนพูดจริงทําจริง และลงพื้นที่ดูแลประชาชนอยางต่อเนื่อง

อันดับ 10 นายวันมูหะมัดนอร์มะทา (พรรคประชาชาติ) 2.90 %

เพราะเป็นคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

อันดับ 11 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) 2.40 %

เพราะมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร

อันดับ 12 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) 1.50 %

เพราะชื่นชอบพรรคเพื่อไทย เป็นคนสุขุมรอบคอบ และชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา

อันดับ 13 ชัชชาติสิ ทธิพันธุ์ 1.10 %

เพราะเป็นคนมีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางาน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบแนวคิดและวิธีการทํางาน

อื่น ๆ 4.40 %

ผลสำรวจนิด้าโพล คนใต้อยากให้บิ๊กตู่ เป็นนายกฯ มากที่สุด

2. พรรคการเมืองที่คนใต้มีแนวโน้ม จะเลือกให้เป็ น ส.ส. แบบแบ่งเขต

อันดับ 1 พรรคประชาธิปัตย์ 27.49 %

อันดับ 2 พรรคเพื่อไทย 14.94 %

อันดับ 3 พรรคพลังประชารัฐ 12.09 %

อันดับ 3 ยังไม่ตัดสินใจ 12.09 %

อันดับ 4 พรรคก้าวไกล 11.84 %

อันดับ 5 พรรคภูมิใจไทย 7.45 %

อันดับ 6 พรรคประชาชาติ 3.60 %

อันดับ 7 พรรคเสรีรวมไทย 3.10 %

อันดับ 8 พรรคชาติพัฒนากล้า 1.50 %

อันดับ 8 พรรคไทยสร้างไทย 1.50 %

อันดับ 9 พรรคกล้า 1.05 %

อันดับ 10 พรรคสร้างอนาคตไทย 1.00 %

อื่น ๆ 2.35 %

3. พรรคการเมืองที่คนใต้มีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

อันดับ 1 พรรคประชาธิปัตย์ 27.64 %

อันดับ 2 พรรคเพื่อไทย 15.54 %

อันดับ 3 ยังไม่ตัดสินใจ 12.54 %

อันดับ 4 พรรคก้าวไกล 12.49 %

อันดับ 5 พรรคพลังประชารัฐ 11.89 %

อันดับ 6 พรรคภูมิใจไทย 6.95 %

อันดับ 7 พรรคเสรีรวมไทย 3.15 %

อันดับ 8 พรรคประชาชาติ 2.75 %

อันดับ 9 พรรคชาติพัฒนากล้า 1.40 %

อันดับ 9 พรรคไทยสร้างไทย 1.40 %

อันดับ 10 พรรคกล้า 1.05 %

อันดับ 10 พรรคสร้างอนาคตไทย 1.05 %

อื่น ๆ 2.15 %

ที่มา นิด้าโพล

related