svasdssvasds

เปิดมูลค่า แอน จักรพงษ์ ซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe นั่งแท่นเจ้าของคนใหม่

เปิดมูลค่า แอน จักรพงษ์ ซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe นั่งแท่นเจ้าของคนใหม่

เปิดมูลค่าและข้อตกลง หลังซีอีโอข้ามเพศพันล้าน "แอน จักรพงษ์" ทุ่มเงินหลายหลักซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe เป็นคนไทยคนแรกที่เป็นเจ้าของ Miss Universe แบบ 100%

สร้างกระแสฮือฮาทั่วประเทศเลยทีเดียว สำหรับซีอีโอสาวข้ามเพศคนเก่ง "แอน จักรพงษ์" เจ้าของ "JKN" บริษัทยักษ์ใหญ่ ที่ล่าสุดวันนี้(26ต.ค.65) ได้ออกมาประกาศว่าเธอเป็นผู้บริหารและเจ้าของกิจการ "Miss Universe" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางความดีใจของบรรดาแฟนนางงาม เพราะถือว่าแอนเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นเจ้าของ Miss Universe แบบเต็ม 100%

โดย แอน จักรพงษ์ ได้ระบุข้อความว่า "Bring yourself into the positive Harmony of the UNIVERSE and allow the 100% good energy into your life from now on. ใช่ค่ะ เป็นเจ้าของทั้งหมด ใช่ค่ะ เป็นเจ้าของคนเดียวแบบ 100% ใช่ค่ะ ในที่สุดจักรวาลนี้เป็นของพวกเรา พร้อมเดินหน้าไปกับแอนใช่ไหมคะ? ขอบคุณค่ะที่รักกัน ขอบคุณทุกคนที่รักแอนและครอบครัวค่ะ"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

แอน จักรพงษ์ เดินหน้าพลักดันกฏหมาย เปลี่ยนเพศ เปลี่ยนคำนำหน้า

แอน จักรพงษ์ พารายการ Project Runway Thailand เข้าชิงรางวัลบนเวทีระดับเอเชีย

แอน จักรพงษ์ สานต่อโครงการ แอนบันดาลใจ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

สำหรับมูลค่าซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe นั้น ได้มีการเปิดเผยว่า บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าเจรจา เพื่อการได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) จาก IMG Worldwide, LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย Endeavor Group Holdings, Inc. (ผู้ขาย)

ที่มูลค่าการซื้อขาย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา(โดยประกอบด้วยสัญญานี้ 14,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์ 6,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา) หรือไม่เกิน 800,000,000 บาท (คํานวณจากมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 20,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คือ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 35.46 บาทและสํารองเพิ่มเติมเนื่องจาก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน)

เปิดมูลค่า แอน จักรพงษ์ ซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe นั่งแท่นเจ้าของคนใหม่

และมีมติอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการดังกล่าว มีอํานาจในการเจรจาพิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไขและดําเนินการใดๆ ที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) และการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนดําเนินการต่างๆ ตามจําเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงกับผู้ขายและได้เข้าทําสัญญาซื้อขายหุ้นอันมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อการได้มา ซึ่งกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) และบริษัทฯ ได้ชําระเงินค่าซื้อกิจการ องค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ แอน จักรพงษ์ ยังได้เปิดเผยว่า "บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงการเข้าถือครองธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาล หรือ Miss Universe Organization (MUO) จาก Endeavor Group Holdings, Inc. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 100% ของบริษัท IMG Worldwide, LLC ที่เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe โดยการทำธุรกรรมดังกล่าวจะใช้เงินประมาณไม่เกิน 14 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 550 ล้านบาท ซึ่งมาจากการใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ"

"และได้จัดตั้งบริษัท JKN Metaverse, Inc ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JKN ที่ถือหุ้น 100% รองรับการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวในการรับโอนหุ้นกิจการทั้งหมดของ MUO ที่ประกอบด้วย 5 บริษัท ได้แก่

1. IMG Universe, LLC.

2. IMG Universe FranchCo, LLC.

3. Miss USA BR Production LLC.

4. MUO Productions, LLC.

5. Miss USA Productions OH, LLC.

โดยภายหลังจากที่รับโอนกิจการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการปรับเปลี่ยนชื่อบริษัท IMG Universe, LLC. เป็น JKN Universe, LLC. และ บริษัท IMG Universe FranchCo, LLC. เปลี่ยนเป็น JKN Universe FranchCo, LLC."

โดย แอน จักรพงษ์ ยังเผยถึงเรื่องครอง MUO ในครั้งนี้ด้วยว่า "การเข้าถือครอง MUO ของบริษัทฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการทรานฟอร์มธุรกิจ เพื่อรองรับการนำลิขสิทธิ์และการบริหารการจัดการลิขสิทธิ์ Miss Universe ในการจัดประกวดมิสยูเวิร์สให้แก่แต่ละประเทศ ตั้งแต่การให้สิทธิ์แบรนด์ Miss Universe เพื่อจัดการประกวดและการเผยแพร่สัญญาณการจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สของแต่ละประเทศ"

"รวมถึง บริษัทฯ มีแผนนำแบรนด์ Miss Universe มาช่วยต่อยอดเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มธุรกิจ Commerce ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เครื่องสำอาง และกลุ่มสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่กลุ่มธุรกิจดังกล่าวในอนาคตอีกด้วย"

เปิดมูลค่า แอน จักรพงษ์ ซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe นั่งแท่นเจ้าของคนใหม่   เปิดมูลค่า แอน จักรพงษ์ ซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe นั่งแท่นเจ้าของคนใหม่

related