svasdssvasds

เปิดผลสำรวจนิด้าโพล คน กทม. อยากให้พิธาเป็นนายกฯ มากที่สุด

เปิดผลสำรวจนิด้าโพล คน กทม. อยากให้พิธาเป็นนายกฯ มากที่สุด

นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “คนที่ใช่ พรรคที่ชอบของคน กทม.” โดยอยากให้พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกฯ มากที่สุด บิ๊กตู่มาเป็นอันดับที่ 2 ส่วนอันดับ 3 ได้แก่ อุ๊งอิ๊งค์ แพทองธาร

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง “คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคน กทม.” ทำการสำรวจระหว่างวันที่21-27 ตุลาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ ทั้ง 50เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนที่ใช่ พรรคที่ชอบของคน กทม.

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

เปิดผลสำรวจนิด้าโพล คน กทม. อยากให้พิธาเป็นนายกฯ มากที่สุด

ข่าวที่น่าสนใจ

บุคคลที่คน กทม. จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้

อันดับ 1 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) 20.40 %

เพราะเป็นคนมีความมุ่งมั่น มีความรู้ความสามารถ เป็นคนรุ่นใหม่ และชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกล

อันดับ 2 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 15.20 %

เพราะเป็นคนมีความซื่อสัตย์ ชื่นชอบผลงาน ทำให้บ้านเมืองสงบ และต้องการให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง

อันดับ 3 แพทองธาร (อุ๊งอิงค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) 14.10 %

เพราะเป็นคนมีความรู้ความสามารถและต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ เข้ามาบริหารประเทศ

อันดับ 4 ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ 12.20 %

อันดับ 5 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) 7.70 %

เพราะเป็นคนมีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ทำงานทางการเมือง และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

อันดับ 6 กรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) 6.85 %

เพราะเป็นคนมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจ มีประสบการณ์ทางการเมือง มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

และชื่นชอบความคิดที่ต้องการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น

อันดับ 7 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) 6.35 %

เพราะเป็นคนเด็ดขาด การทำงานมีความโปร่งใส ตรงไปตรงมา

อันดับ 8 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) 3.15 %

เพราะเป็นคนมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา

อันดับ 9 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 3.00 %

เพราะเป็นคนมีความรู้ความสามารถ ชื่นชอบแนวคิดและทัศนคติในการทำงาน

อันดับ 10 อนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) 2.15 %

เพราะเป็นคนพูดจริงทำจริง มีประสบการณ์ และลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง

อันดับ 11 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) 1.80 %

เพราะเป็นคนมีวิสัยทัศน์ในการทำงานชื่นชอบผลงานในอดีต และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร

อันดับ 12 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.50 %

อันดับ 13 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 1.15 %

อื่น ๆ 4.45 %

เปิดผลสำรวจนิด้าโพล คน กทม. อยากให้พิธาเป็นนายกฯ มากที่สุด

พรรคการเมืองที่คน กทม. มีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี้

อันดับ 1 พรรคเพื่อไทย 28.50 %

อันดับ 2 พรรคก้าวไกล 26.45 %

อันดับ 3 พรรคพลังประชารัฐ 9.50 %

อันดับ 3 ยังไม่ตัดสินใจ 9.50 %

อันดับ 4 พรรคประชาธิปัตย์ 9.45 %

อันดับ 5 พรรคชาติพัฒนากล้า 3.05 %

อันดับ 6 พรรคไทยสร้างไทย 2.90 %

อันดับ 7 พรรคเสรีรวมไทย 2.75 %

อันดับ 8 พรรคภูมิใจไทย 2.10 %

อันดับ 9 พรรคกล้า 2.05 %

อันดับ 10 พรรคสร้างอนาคตไทย 1.15 %

อื่น ๆ 2.60 %

พรรคการเมืองที่คน กทม. มีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในวันนี้

อันดับ 1 พรรคเพื่อไทย 28.60 %

อันดับ 2 พรรคก้าวไกล 26.10 %

อันดับ 3 ยังไม่ตัดสินใจ 10.15 %

อันดับ 4 พรรคพลังประชารัฐ 9.15 %

อันดับ 5 พรรคประชาธิปัตย์ 9.00 %

อันดับ 6 พรรคชาติพัฒนากล้า 3.25 %

อันดับ 7 พรรคเสรีรวมไทย 2.95 %

อันดับ 8 พรรคไทยสร้างไทย 2.85 %

อันดับ 9 พรรคกล้า 2.05 %

อันดับ 9 พรรคภูมิใจไทย 2.05 %

อันดับ 10 พรรคสร้างอนาคตไทย 1.45 %

อื่น ๆ 2.40 %

ที่มา นิด้าโพล

related