svasdssvasds

"ส.ส.หญิง ประชาธิปัตย์" ย้ำจุดยืนวันสตรีสากล โดยเฉพาะสภาบันการเมือง

"ส.ส.หญิง ประชาธิปัตย์" ย้ำจุดยืนวันสตรีสากล โดยเฉพาะสภาบันการเมือง

"ส.ส.หญิง ประชาธิปัตย์"เน้นย้ำจุดยืนวันสตรีสากล ผลักดันให้ผู้หญิงมีบทบาททางการเมือง ด้าน"มาดามเดียร์"ขับเคลื่อนนโยบายความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นจริง

ที่พรรคประชาธิปัตย์ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ,นางสาวรัชดา ธนาดิเรก กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ , นางสาววทันยา บุนนาค (มาดามเดียร์) ประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ , น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และส.ส.หญิงของพรรคประชาธิปัตย์ รวมถึงว่าที่ส.ส.หญิงของพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกันแถลงข่าวเนื่องในวันสตรีสากล ว่ามีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนพลังหญิงให้เป็นพลังสังคมและตอกย้ำว่าสังคมจะพัฒนาจะต้องขับเคลื่อนโดยการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะสภาบันการเมืองที่จะต้องเป็นจุดยืนส่งเสริมพลังหญิงให้เป็นพลังสังคมของประเทศ ตามแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์ ที่สร้างเงิน สร้างคน สร้างอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

พร้อมย้ำว่า หากกีดกันผู้หญิง จะทำให้เกิดปัญหาสังคม ้เนื่องจากปัจจุบันประชากรผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชาย พรรคฯจึงเน้นย้ำการเดินหน้าแก้ไขความไม่เสมอภาค กีดกัน การเลือกปฏิบัติ เร่งสร้างความเข้มแข็งให้ผู้หญิงมีความมั่นคงในชีวิต ดังนั้นจึงต้องให้ผู้หญิงมีบทบาททางการเมือง เพราะไม่มีใครเข้าใจผู้หญิงเท่ากับผู้หญิงด้วยกันเอง จำเป็นต้องมีสะพานเชื่อมกับประชาชนในการกำหนดนโยบาย และมั่นใจว่า พรรคฯมีความพร้อม เพราะมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.หญิงที่โดดเด่นจากหลายวงการ และคณะทำงานที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมมานานกว่า 10 ปี ซึ่งเหล่านี้ไม่เพียงแค่ส่งเสริมความเท่าเทียมของผู้หญิงเท่านั้น แต่รวมไปถึงผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยนโยบายของพรรคที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง เด็ก ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ที่พรรคผลักดันมีทั้งการพัฒนาคุณภาพเด็กเล็ก , ดูแลผู้สูงอายุ , ส่งเสริมสตรีให้เป็นผู้ประกอบการของชุมชน จังหวัด กระทั่งประเทศ , ส่งเสริมสถาบันครอบครัวโดยเฉพาะที่เปราะบาง อย่างแม่เลี้ยงเดี๋ยว ที่จะดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และผลักดันให้เด็กเล็กมีคุณภาพ พร้อมกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์  แม้ในหลายเรื่องจะมีกฎหมายรองรับไว้อยู่แล้ว แต่พบว่าปัญหาคือขาดการบังคับใช้ จึงยืนยัน ส.ส.หญิงของพรรคจะเดินหน้าสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอน

ด้าน น.ส.วทันยา กล่าวถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย ว่าพรรคประชาธิปัตย์ เล็งเห็นความสำคัญของผู้หญิงและให้ความสำคัญในเรื่องความเท่าเทียม ในอดีตระบบความคิดที่ว่า "ชายเป็นใหญ่"ทำให้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงกลายเป็นเหยื่อของระบบความคิดเหล่านี้ และเป็นอุปสรรคในการทำงานหลายๆมิติ ปัจจุบันไม่ได้มีแค่ชายกับหญิงแต่มีความหลากหลายทางเพศ และก้าวข้ามไปถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน

“เราทุกคนควรมีสิทธิที่จะได้รัก เราทุกคนควรมีสิทธิที่จะสร้างครอบครัว เราทุกคนควรมีสิทธิที่จะได้เป็นตัวเอง เลือกแนวทางของตัวเอง ได้อย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ภายใต้การรับรองดูแลของกฎหมาย อย่างไม่แบ่งแยก หรือเลือกปฏิบัติ” น.ส.วทันยา กล่าว

เราควรตระหนักถึงความหลากหลายที่ไม่ใช่แค่เรื่องเพศ แต่ยังมีเรื่องวัย ชนชั้น ผู้ป่วย ทุพพลภาพ คุณวุฒิ วัยวุฒิ และอุดมการทางการเมือง รัฐต้องทำนโยบายหรือกฎหมายสร้างสังคมที่โอบรับทุกคน ทุกกลุ่ม ลดอคติและการเลือกปฏิบัติได้อย่างชัดเจน เปิดกว้างสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนทุกกลุ่ม ทุกความแตกต่าง รวมถึงกฎหมายหรือนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อลดช่องว่างความไม่เท่าเทียมเหล่านี้
ตนเชื่อว่า ‘คนเท่ากัน’ และพรรคประชาธิปัตย์จะสร้าง ‘โอกาสที่ทุกคนเท่ากัน’ ขอให้วันสตรีสากล คือจุดเริ่มต้นของวันเท่าเทียมในทุกมิติ

related