svasdssvasds

PM2.5 “เหนือ-อีสาน” อ่วม! ค่าฝุ่นพิษ เกินค่ามาตรฐาน เชียงใหม่ ฟุ้งอันดับ 1 โลก

PM2.5 “เหนือ-อีสาน” อ่วม! ค่าฝุ่นพิษ เกินค่ามาตรฐาน เชียงใหม่ ฟุ้งอันดับ 1 โลก

PM 2.5 วันนี้ เชียงใหม่ เต็ง 1 อากาศแย่โลก ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ขณะที่ หลายพื้นที่ภาคเหนือ-อีสาน ฝุ่นพิษฟุ้งหนัก หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง

วันที่ 27 มี.ค. 2566 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.อุทัยธานี จ.บึงกาฬ จ.หนองคาย จ.เลย จ.อุดรธานี จ.นครพนม จ.หนองบัวลำภู จ.ชัยภูมิ และ จ. อุบลราชธานี

PM2.5 “เหนือ-อีสาน” อ่วม! ค่าฝุ่นพิษ เกินค่ามาตรฐาน เชียงใหม่ ฟุ้งอันดับ 1 โลก

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 37 - 537 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 8 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 31 - 218 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 16 - 37 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9 - 20 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 12 - 23 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 13 - 39 มคก./ลบ.ม.

PM2.5 “เหนือ-อีสาน” อ่วม! ค่าฝุ่นพิษ เกินค่ามาตรฐาน เชียงใหม่ ฟุ้งอันดับ 1 โลก

คำแนะนำทางสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ขณะที่เว็บไซต์ IQAir เก็บข้อมูลและรายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลกโดยรายงานล่าสุดเมื่อเวลา 08.00 น. พบว่าจ.เชียงใหม่ อยู่ในอันดับที่ 1 ของโลก คุณภาพอากาศ AQI 193 

PM2.5 “เหนือ-อีสาน” อ่วม! ค่าฝุ่นพิษ เกินค่ามาตรฐาน เชียงใหม่ ฟุ้งอันดับ 1 โลก

related