svasdssvasds

รู้จัก เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน ธ.ออมสิน รับดอกเบี้ยสูงสุด 4.5% ต่อปี

รู้จัก เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน ธ.ออมสิน รับดอกเบี้ยสูงสุด 4.5% ต่อปี

ชวนทำความรู้จัก “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน” ของธนาคารออมสิน ออมวันนี้ รับดอกเบี้ยเต็ม ๆ เมื่อฝากครบ 13 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง 4.5% ต่อปี บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

“เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน” ของธนาคารออมสิน คือ เงินฝากเมื่อออมวันนี้ รับดอกเบี้ยเต็ม ๆ เมื่อฝากครบ 13 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง 4.5% ต่อปี บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี สำหรับเก็บออมไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการใช้เงิน มีเงินเก็บอุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ

 

ทำไมต้องฝากเงินกับออมสิน

ทำไมต้องฝากเงินกับออมสิน ? เพราะรัฐบาลเป็นประกัน สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน รับดอกเบี้ยสูงสุด 4.5% ต่อปี

รู้จัก เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน ธ.ออมสิน รับดอกเบี้ยสูงสุด 4.5% ต่อปี

ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะได้รับแบบขั้นบันได ดังนี้

  • เดือนที่ 1-6 = 0.75%
  • เดือนที่ 7-12 = 1.00%
  • เดือนที่ 13 = 4.50%

หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.15% ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.35% ต่อปี

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขในการรับฝาก

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  • บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
  • เมื่อฝากครบ 13 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

หากถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จะได้รับดอกเบี้ยได้ตามระยะเวลาที่ฝากจริง

รู้จัก เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน ธ.ออมสิน รับดอกเบี้ยสูงสุด 4.5% ต่อปี

ฝากไปทำอะไร ? ฝากได้ที่ไหน ?

สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน มีจุดประสงค์เพื่อเก็บออมไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการใช้เงิน มีเงินเก็บอุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

รู้จัก เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน ธ.ออมสิน รับดอกเบี้ยสูงสุด 4.5% ต่อปี

ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คำนวณดอกเบี้ย : https://bit.ly/3OQNQaM

related