svasdssvasds

“ศาลรัฐธรรมนูญ พบสื่อมวลชน” เปิดเวทีเสวนา เชื่อมความเข้าใจกับประชาชน

“ศาลรัฐธรรมนูญ พบสื่อมวลชน” เปิดเวทีเสวนา เชื่อมความเข้าใจกับประชาชน

"ศาลรัฐธรรมนูญ" จัดกิจกรรม “ศาลรัฐธรรมนูญพบสื่อมวลชน ประจำปี 2566” เปิดเวทีเสวนา เชื่อมความเข้าใจกับประชาชน

วันนี้ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. ศาลรัฐธรรมนูญ จัดกิจกรรม “ศาลรัฐธรรมนูญพบสื่อมวลชน ประจำปี 2566” โดยมี “นายวรวิทย์ กังศศิเทียม” ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

โดยมี “นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์” ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ , “นายปัญญา อุดชาชน” ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ , “นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม” ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ , “นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์” ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

พร้อมด้วย “นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์” เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสื่อมวลชนในแขนงต่างๆ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

“ศาลรัฐธรรมนูญ พบสื่อมวลชน” เปิดเวทีเสวนา เชื่อมความเข้าใจกับประชาชน

กิจกรรมประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของสื่อมวลชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม” โดย ศ.พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และกรรมการกฤษฎีกา

“ศ.พิเศษ จรัญ” กล่าวว่า สื่อมวลชนมีความสำคัญกับศาลรัฐธรรมนูญอย่างยิ่ง เพราะศาลรัฐธรรมนูญไม่มีโอกาสที่จะพูดอธิบายกับสังคมได้ทุกเรื่อง เพราะศาลไม่มีช่องทาง ไม่มีสื่อของศาล

“ศ.พิเศษ จรัญ” ระบุว่า ซึ่งสื่อมวลชนจะช่วยเชื่อมเป็นสื่อกลาง ให้กับคนจำนวนมากได้รับรู้ได้เข้าใจ สังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้ โดยสถานะและบทบาทของสื่อ ควรมี “4 ต้อง” ดังนี้

ต้องที่ 1 ต้องให้สื่อมวลชนมีสิทธิเสรี เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ

ต้องที่ 2 สื่อมวลชนต้องเป็นตัวกลางระหว่างรัฐกับประชาชน หากเกิดความขัดแย้ง ก็ต้องช่วยสร้างความเข้าใจกัน 

ต้องที่ 3 ต้องเป็นเวทีให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ข่าวสารและความรู้ ให้ประชาชนเกิดความกระจ่าง 

ต้องที่ 4 ต้องไม่บิดเบือนความจริง ไม่แสวงหาสิ่งตอบแทนนอกระบบ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล

“ศาลรัฐธรรมนูญ พบสื่อมวลชน” เปิดเวทีเสวนา เชื่อมความเข้าใจกับประชาชน

จากนั้นมีการเสวนาเรื่อง “เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน” โดย "ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต" กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

"นางสาวนิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง" ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 และ "นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส" ที่ปรึกษากองบรรณาธิการด้านจริยธรรมฯ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ดำเนินรายการโดย "นายบุญเสริม นาคสาร" รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

“ศาลรัฐธรรมนูญ พบสื่อมวลชน” เปิดเวทีเสวนา เชื่อมความเข้าใจกับประชาชน

ปิดท้ายด้วยการเสวนาเรื่อง “สื่อกับศาล : มุมมองของสื่อที่มีต่อการสื่อสารองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญ” โดย  “นายบากบั่น บุญเลิศ” รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท ฐานเศรษกิจมัลติมีเดีย จำกัด

“นางอุษา มีชารี” ผู้ช่วยหัวหน้าข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ “นายธนกร วงษ์ปัญญา” บรรณาธิการข่าวไทย สำนักข่าว The Standard “นายอดิเทพ อุยยะพัฒน์” ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

และ “ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง” ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ดำเนินรายการโดย “นายกล้า สมุทวณิช” นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

“ศาลรัฐธรรมนูญ พบสื่อมวลชน” เปิดเวทีเสวนา เชื่อมความเข้าใจกับประชาชน

related