svasdssvasds

โครงการอบรม CPR & AED กู้ชีพผู้โดยสารหัวใจวายเฉียบพลัน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

โครงการอบรม CPR & AED กู้ชีพผู้โดยสารหัวใจวายเฉียบพลัน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เริ่มแล้ว! โครงการ “CPR & AED Workshop by BTS SkyTrain” ให้กับประชาชนฟรี! เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ

โครงการอบรม CPR & AED กู้ชีพผู้โดยสารหัวใจวายเฉียบพลัน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

19 เมษายน 2567 นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารได้แก่ นายสุมิตร ศรีสันติธรรม, นางสาวนริศรา ศรีสันต์ และนายณัฐชัย ผะเดิมชิต พร้อมด้วยนายแพทย์ยุทธนา เศรษฐนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ), นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี, พลอากาศโทนายแพทย์ วรงค์ ลาภานันต์ ประธานศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลวิภาวดี, นายวุฒิคุณ พันธุ์เกตุมงคล ผู้อำนวยการสายงานขาย บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด (SECOM) และนายแพทย์พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมพิธีเปิด “โครงการ CPR & AED Workshop by BTS SkyTrain” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการ กู้ชีพฉุกเฉิน และความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา เข้าร่วมพิธี

โครงการอบรม CPR & AED กู้ชีพผู้โดยสารหัวใจวายเฉียบพลัน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถิติการเจ็บป่วย และเสียชีวิต ด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจวายเฉียบพลัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท จึงได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ไว้ที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกแห่ง พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานบีทีเอส ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และใช้งานเครื่อง AED ช่วยเหลือชีวิตผู้โดยสาร ในยามฉุกเฉินอย่างทันท่วงที

โครงการอบรม CPR & AED กู้ชีพผู้โดยสารหัวใจวายเฉียบพลัน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

“การจัดโครงการ CPR & AED Workshop by BTS SkyTrain ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำการสร้างความปลอดภัย และให้ความรู้ แก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ประชาชนทั่วไป และพนักงานบีทีเอส เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ประสบเหตุหัวใจวายเฉียบพลัน ซึ่งการจัดงานในวันแรก ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้โดยสาร และประชาชนทั่วไป ในการเข้าอบรมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่สังคมไทยตื่นตัวกับการอบรมเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองทางออนไลน์ จากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์” นายสุรพงษ์ กล่าว

โครงการอบรม CPR & AED กู้ชีพผู้โดยสารหัวใจวายเฉียบพลัน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

นายสุรชัย กล่าวว่า รถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญ ของคณะกรรมการบูรณาการ กู้ชีพฉุกเฉิน และความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ในการสนับสนุนการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งโครงการ CPR & AED Workshop by BTS SkyTrain ที่จัดขึ้น นับว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้ส่งถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัย และลดอัตราการเสียชีวิต ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ ทางวุฒิสภา ได้มีนโยบายส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกให้กับสังคมไทยในการหลีกทางให้กับรถพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากประชาชนที่ใช้พาหนะขับขี่บนท้องถนน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการหลีกทางให้กับรถพยาบาลฉุกเฉินในสังคมไทย

สำหรับโครงการให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) จะจัดขึ้น 10 วัน 10 พื้นที่ ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2567 แบ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 7 แห่ง และรถไฟฟ้าสายสีทอง 1 แห่ง ส่วนอีก 2 แห่ง จะจัดขึ้นในพื้นที่โรงเรียน และชุมชนที่อยู่ใกล้บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และจะเปิดอบรมวันละ 2 รอบต่อ 1 พื้นที่ แบ่งเป็นรอบเช้าตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และรอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมฟรี! ผ่าน QR CODE หรือบริเวณพื้นที่จัดงานของโครงการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะครบตามจำนวน หรือสิ้นสุดโครงการ 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 02 - 617- 6000  Line official : @btsskytrain  และ Facebook Page : รถไฟฟ้าบีทีเอส

 

related