svasdssvasds

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน กบข. บริการข้อมูล ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน กบข. บริการข้อมูล ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน กบข. ไม่ต้องรอคิวนาน ได้รับข้อมูลที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล สามารถนัดหมายวันและเวลาที่สะดวก ผ่านแอปพลิเคชัน My GPF

การมีข้อมูลและความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน เป็นปัจจัยพื้นฐานของการสร้างอนาคตการเงินที่ความมั่นคง แต่เนื่องด้วย การจัดการเงินให้ครอบคลุมมีองค์ประกอบมากมายไม่ใช่เพียงแค่การออมเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดการหนี้ การลงทุนให้เงินงอกเงย การทำประกันเพื่อปกป้องความมั่งคั่ง การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอย่างถูกต้อง และการวางแผนการออมระยะยาวเพื่อวัยเกษียณ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์การเงินในปัจจุบันมีรูปแบบหลากหลาย ทำให้การศึกษาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบและเลือกให้เหมาะกับตนเองต้องใช้เวลานาน และอาจเข้าใจเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์คลาดเคลื่อนได้

กบข. จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน (GPF Financial Advisory Center) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเงินและความรู้ในการบริหารจัดการเงิน ให้สมาชิกได้นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ได้แก่

 • เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนเกษียณหรือการเลือกใช้บริการของ กบข. อาทิ ออมเพิ่ม แผนทางเลือกการลงทุน ให้เหมาะกับสมาชิกแต่ละคน
 • บริการแบบส่วนบุคคลให้ข้อมูลและแนวทางจัดการเงินตรงความสนใจของสมาชิกแต่ละคน
 • บุคลากรผ่านการฝึกอบรมตามแนวทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner)
 • ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริการของศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน

ครอบคลุมข้อมูล 4 กลุ่ม รวม 16 หัวข้อ ประกอบด้วย

วางแผนเกษียณและบริการของ กบข.

 • วางแผนเกษียณ
 • ออมเพิ่ม
 • เลือกแผนการลงทุน

สินเชื่อและจัดการหนี้

 • สินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • แนวทางจัดการหนี้/แก้ไขหนี้

การออมและการลงทุน

 • ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
 • ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
 • เงื่อนไขการลงทุนใน LTF และ RMF
 • การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอื่นๆ
 • การออมในสลากออมสิน

ประกันภัยและอื่นๆ

 • ประกันชีวิต
 • ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
 • ประกันวินาศภัย
 • อัตราแลกเปลี่ยนและการโอนเงิน ระหว่างประเทศ

สมาชิกสามารถรับบริการใช้บริการศูนย์ข้อมูลการเงิน 2  ช่องทางคือ

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน กบข. บริการข้อมูล ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน

related