svasdssvasds

เครือซีพี ชวนเยาวชนประกวดเรียงความ สานต่อความดีตามรอยในหลวง ร.10 เฉลิมฉลองปีมหามงคล

เครือซีพี ชวนเยาวชนประกวดเรียงความ สานต่อความดีตามรอยในหลวง ร.10 เฉลิมฉลองปีมหามงคล

เครือซีพี ร้อยเรียงความดี ชวนเยาวชนประกวดเรียงความ สานต่อความดีตามรอยในหลวง ร.10 ชิงทุนการศึกษา ปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความภักดี เฉลิมฉลองปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในหลวง ร.10

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดการประกวดเรียงความในหัวข้อ “สานต่อความดี ตามรอยพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 10 สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนไทยได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเรียนรู้แนวพระราชดำริ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน กิจกรรมนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมีจิตสำนึกแห่งความภักดีต่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เครือซีพี ชวนเยาวชนประกวดเรียงความ สานต่อความดีตามรอยในหลวง ร.10 เฉลิมฉลองปีมหามงคล

สำหรับการประกวดเรียงความในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1: ทุนการศึกษา 10,000 บาท รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2: ทุนการศึกษา 5,000 บาท รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3: ทุนการศึกษา 3,000 บาท

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 - 3

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1: ทุนการศึกษา 10,000 บาท รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2: ทุนการศึกษา 5,000 บาท รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3: ทุนการศึกษา 3,000 บาท

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 - 6

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1: ทุนการศึกษา 10,000 บาท รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2: ทุนการศึกษา 5,000 บาท รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3: ทุนการศึกษา 3,000 บาท

ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนที่สนใจส่งผลงานเรียงความเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงหรือพิมพ์ โดยมีความยาวไม่เกิน 10-20 บรรทัด แสดงความภาคภูมิใจในการร่วมสานต่อความดี ตามพระราชดำริ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมสานต่อความดีเพื่อประเทศชาติ โดยสามารถส่งผลงานมาที่อีเมล [email protected] ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 โดยจะประกาศผลและมอบรางวัลในพิธีเปิด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สืบสาน รักษา ต่อยอด ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ณ อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร และจะประกาศผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 ทางเว็บไซต์ www.wearecp.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.wearecp.com/cpg-2024-07-01/

related