ข่าวในพระราชสำนัก

พระองค์ภาฯ ทรงปล่อยปลาบำเพ็ญพระกุศล ในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธ.ค.

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงปล่อยโคที่ทรงไถ่ชีวิตมาจำนวน 1 คู่ และเสด็จไปยังบริเวณที่ปล่อยนก ทรงปล่อยนกปรอดหัวโขนเสร็จแล้วเสด็จไปยังศาลาท่าน้ำ เสด็จทรงปล่อยพันธ์ุปลา เพื่อบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ โดยสำหรับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่กรมประมงน้อมถวาย เป็นปลาไทยจำนวนเก้าชนิด รวมทั้งสิ้น สามแสนเก้าหมื่นตัว ณ ท่าวาสุกรี

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หรือ พระองค์ภา ทรงเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 กับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประสูติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2521 (ค.ศ. 1978) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ และยังถือว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ