ในหลวง-พระราชินี เสด็จไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว 1 พ.ย.63

29 ต.ค. 2563 เวลา 6:04 น.

เชิญประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวาย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

 

 

เว็บไซต์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เผยแพร่ภาพและข้อความ ขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชีนี ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาว วันที่ 1 พ.ย. 63 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด