ประมวลภาพ "ศรีสุวรรณ ฟ้อง กทม.ตัดต้นจามจุรี อายุ 50ปี"

14 ส.ค. 2561 เวลา 4:47 น.

นายศรีสุวรรณ จรรยา สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จะเดินทางไปยื่นฟ้อง กทม. ฐานลุแก่อำนาจ ตัดต้นจามจุรี อายุ 50 ปีทิ้ง ต่อศาลปกครองกลาง

โดยการกระทำดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจและดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายของ กทม. ขัดต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ขัดต่อแผนพัฒนา กทม.ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) และขัดต่อแผนปฏิบัติราชการ กทม. ปี2561 ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง ซึ่งการตัดต้นไม้ใหญ่ของ กทม. ทราบว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชน อาจเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ตาม พรบ.ป.ป.ช.2561 และอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา แม้จะมีคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการเขตปฏิบัติเกี่ยวกับการย้าย ตัด หรือโค่นต้นไม้ในที่สาธารณะในพื้นที่เขตรับผิดชอบได้ แต่ก็ถือว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ จึงจะนำความไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ณ ศาลปกครองกลาง ถ.แจ้งวัฒนะ

ประมวลภาพ "ศรีสุวรรณ ฟ้อง กทม.ตัดต้นจามจุรี อายุ 50ปี"

ประมวลภาพ "ศรีสุวรรณ ฟ้อง กทม.ตัดต้นจามจุรี อายุ 50ปี"

ประมวลภาพ "ศรีสุวรรณ ฟ้อง กทม.ตัดต้นจามจุรี อายุ 50ปี"

ประมวลภาพ "ศรีสุวรรณ ฟ้อง กทม.ตัดต้นจามจุรี อายุ 50ปี"

ประมวลภาพ "ศรีสุวรรณ ฟ้อง กทม.ตัดต้นจามจุรี อายุ 50ปี"

ประมวลภาพ "ศรีสุวรรณ ฟ้อง กทม.ตัดต้นจามจุรี อายุ 50ปี"

ประมวลภาพ "ศรีสุวรรณ ฟ้อง กทม.ตัดต้นจามจุรี อายุ 50ปี"

ประมวลภาพ "ศรีสุวรรณ ฟ้อง กทม.ตัดต้นจามจุรี อายุ 50ปี"

ประมวลภาพ "ศรีสุวรรณ ฟ้อง กทม.ตัดต้นจามจุรี อายุ 50ปี"

ประมวลภาพ "ศรีสุวรรณ ฟ้อง กทม.ตัดต้นจามจุรี อายุ 50ปี"

ประมวลภาพ "ศรีสุวรรณ ฟ้อง กทม.ตัดต้นจามจุรี อายุ 50ปี"

ประมวลภาพ "ศรีสุวรรณ ฟ้อง กทม.ตัดต้นจามจุรี อายุ 50ปี"

ประมวลภาพ "ศรีสุวรรณ ฟ้อง กทม.ตัดต้นจามจุรี อายุ 50ปี"

ประมวลภาพ "ศรีสุวรรณ ฟ้อง กทม.ตัดต้นจามจุรี อายุ 50ปี"

ช่างภาพ : อุดมชัย สว่างแก้ว [Springnews Photo]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด