สาธุ

13 ม.ค. 2564 เวลา 13:28 น. 1

1 ปีแล้วที่ทุกคนในสังคมไทยต้องปรับวิถีในยุคโควิด-19 . พระสงฆ์ไทย ต้องปรับวิธีปฏิบัติกิจของสงฆ์ต่างๆ เพราะเป็นอีกกลุ่มเปราะบางในสังคม ต้องใกล้ชิดกับ​ศาสนิกชน​และประชาชนที่นับถือในพระพุทธศาสนา​ ไม่ว่าจะการบิณฑบาต​เพื่อโปรดสัตว์ ​หรือการทำวัตรเช้าเย็นซึ่งต้องประกอบพิธีกรรมในอุโบสถ ในขณะที่ทำกิจต่างๆ จึงจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย​เพื่อความสบายใจ​ของประชาชนที่นำอาหารมาถวาย​​เช่นเดียวกับญาติโยมที่สวมหน้ากากอนามัย #SpringPhoto

สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด