Spring News

วัดศรีสุดารามฯ รพ.สนาม แห่งที่ 6 รองรับผู้ป่วยโควิด-19

19 พ.ค. 2564 เวลา 11:54 น.

วันนี้ (19 พ.ค.64) กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามกทม. แห่งที่ 6 โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนพระปริยติธรรม วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย เปิดให้เป็นหอผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง (โควิดเขียว)

สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง แบ่งเป็น ชาย 100 เตียง หญิง 100 เตียง ซึ่งมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงตรวจความเรียบร้อย

วัดศรีสุดารามฯ รพ.สนาม แห่งที่ 6 รองรับผู้ป่วยโควิด-19

วัดศรีสุดารามฯ รพ.สนาม แห่งที่ 6 รองรับผู้ป่วยโควิด-19 วัดศรีสุดารามฯ รพ.สนาม แห่งที่ 6 รองรับผู้ป่วยโควิด-19 วัดศรีสุดารามฯ รพ.สนาม แห่งที่ 6 รองรับผู้ป่วยโควิด-19

วัดศรีสุดารามฯ รพ.สนาม แห่งที่ 6 รองรับผู้ป่วยโควิด-19 วัดศรีสุดารามฯ รพ.สนาม แห่งที่ 6 รองรับผู้ป่วยโควิด-19 วัดศรีสุดารามฯ รพ.สนาม แห่งที่ 6 รองรับผู้ป่วยโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด