Spring News

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นำสุนัขช่วยตรวจโควิด-19 ปลอดภัยทั้งคนและสุนัข

19 พ.ค. 2564 เวลา 12:06 น.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทำการเก็บ เหงื่อที่ใต้วงแขน จากประชาชนในเขตมีนบุรี เพื่อมาทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีสุนัขดมกลิ่น

โดยได้นำสำลีที่เก็บเหงื่อใต้วงแขน มาบรรจุใส่หลอดพลาสติด และทำใส่กระบอกเหล็กอีกหนึ่งชั้น เพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับสุนัข สามารถบ่งชี้ผู้ที่ไม่ติดเชื้อโควิด-19 ได้ถูกต้อง 92-99% และใช้เวลาไม่ถึง5 นาที

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นำสุนัขช่วยตรวจโควิด-19 ปลอดภัยทั้งคนและสุนัข โดยสัตวแพทย์ได้ให้คำแนะนำว่า การนำสุนัขมาฝึกในการดมกลิ่น ได้ผ่านการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รับรองว่าสุนัขจะไม่ติดเชื้อโควิด-19 และไม่มีผลทางด้านลบต่อสวัสดิภาพของสุนัข ซึ่งหากจะขยายผลในพื้นที่ใหญ่ขึ้นจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นำสุนัขช่วยตรวจโควิด-19 ปลอดภัยทั้งคนและสุนัข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นำสุนัขช่วยตรวจโควิด-19 ปลอดภัยทั้งคนและสุนัข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นำสุนัขช่วยตรวจโควิด-19 ปลอดภัยทั้งคนและสุนัข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นำสุนัขช่วยตรวจโควิด-19 ปลอดภัยทั้งคนและสุนัข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นำสุนัขช่วยตรวจโควิด-19 ปลอดภัยทั้งคนและสุนัข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นำสุนัขช่วยตรวจโควิด-19 ปลอดภัยทั้งคนและสุนัข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นำสุนัขช่วยตรวจโควิด-19 ปลอดภัยทั้งคนและสุนัข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นำสุนัขช่วยตรวจโควิด-19 ปลอดภัยทั้งคนและสุนัข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นำสุนัขช่วยตรวจโควิด-19 ปลอดภัยทั้งคนและสุนัข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด