Spring News

คณะผู้บริหารเนชั่น พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา แจกถุงยังชีพ ให้แก่ชุมชน70ไร่

22 พ.ค. 2564 เวลา 15:36 น.

คณะผู้บริหารเนชั่นและคณะสมาชิกวุฒิสภา แจกถุงยังชีพ กว่า 300 ชุด ที่โดมชุมชน 70 ไร่คลองเตย ในโครงการ เนชั่นปันน้าใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส โควิด-19

คุณฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสื่อในเครือเนชั่น ร่วมกับนายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการ นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย - วัฒนา พรรคพลังประชารัฐ  ร่วมกันแจกถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มจำนวน 300 ชุดในโครงการเนชั่นปันน้ำใจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในชุมชน 70 ไร่คลองเตย 

คณะผู้บริหารเนชั่น พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา แจกถุงยังชีพ ให้แก่ชุมชน70ไร่ คณะผู้บริหารเนชั่น พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา แจกถุงยังชีพ ให้แก่ชุมชน70ไร่ คณะผู้บริหารเนชั่น พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา แจกถุงยังชีพ ให้แก่ชุมชน70ไร่ คณะผู้บริหารเนชั่น พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา แจกถุงยังชีพ ให้แก่ชุมชน70ไร่

คณะผู้บริหารเนชั่น พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา แจกถุงยังชีพ ให้แก่ชุมชน70ไร่ คณะผู้บริหารเนชั่น พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา แจกถุงยังชีพ ให้แก่ชุมชน70ไร่

คณะผู้บริหารเนชั่น พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา แจกถุงยังชีพ ให้แก่ชุมชน70ไร่ คณะผู้บริหารเนชั่น พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา แจกถุงยังชีพ ให้แก่ชุมชน70ไร่ คณะผู้บริหารเนชั่น พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา แจกถุงยังชีพ ให้แก่ชุมชน70ไร่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด