svasdssvasds

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ จับมือ 2 รพ. พัฒนาแอนติไวรัสโควิด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ จับมือ 2 รพ. พัฒนาแอนติไวรัสโควิด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ จับมือ 2 รพ. พัฒนาแอนติไวรัสโควิด พร้อมนำเข้ายากลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี 4 พันโดส ใช้สกัดอาการรุนแรง

ทีมงาน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพ และสถาบันทางการแพทย์ แถลงถึงการรับมือโรคโควิด-19 ในปัจจุบันและอนาคต ว่า ในช่วงแรกที่มีการระบาดใหม่ เราตกใจกลัว เพราะไม่มีทั้งยา วัคซีน ตรวจหาเชื้อยังไม่ได้ง่ายนัก แต่หากเรามีวัคซีนป้องกัน มีการตรวจที่ง่ายและรวดเร็ว และมียารักษา ทั้ง 3 ครบสะดวก โรคนี้จะกลายเป็นโรคทั่วไป ขณะนี้ยังไม่มียารักษาเฉพาะ โดยใช้ยาที่รักษาไข้หวัดและโรคติดเชื้ออีโบลา คือ ยาฟาวิพิราเวียร์ ราชวิทยาลัยฯ ก็ได้จัดหามาตั้งแต่ต้น แต่ปัญหาของการใช้คือ ยาเป็นเม็ดส่งผลกับเด็กและผู้ที่มีปัญหาการกลืน เมื่อนำไปบดก็ได้ขนาดยาที่ไม่แน่นอน จึงร่วมมือกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หาตำรับยาน้ำ เป็นที่มาของยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ เป็นประโยชน์กับเด็กที่มีการติดเชื้อมากขึ้น แม้อาการไม่หนักแต่หากรับการรักษาช้าก็เกิดปัญหาได้ 
 เบื้องต้นมีการนำเข้ายากลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี 4,000 โดส กระจายให้กับ รพ.ทั้งภาครัฐ และเอกชน 50 แห่ง ที่ลงทะเบียนแจ้งความต้องการใช้เข้ามา ย้ำว่ายานี้เป็นทางเลือกที่ไม่ได้ให้กับทุกคน ในส่วนของ รพ.เอกชน อาจจะต้องมีค่าใช้จ่าย ส่วน รพ.รัฐคาดว่าน่าจะมีการใช้เงินของ รพ. หรือเงินบริจาคต่างๆ มาเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว เบื้องต้นที่มีการนำเข้ามานั้นราคา 50,000 บาทต่อโดส 1 คน ใช้ 1 โดส

ทีมงาน ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ + รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ + รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ประชุมออนไลน์ ประชุมออนไลน์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์

related