Spring News

บรรยากาศพิธีสักการะ ศิระกรานพระภูบาลนวิมินทร์ ในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

14 ต.ค. 2564 เวลา 10:31 น. 31

ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ร่วมกับประชาชน ทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทำกิจกรรมทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นก็ได้เจริญจิตภาวนาเป็นเวลา 9 นาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันทำพิธี ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ซึ่งเป็นพิธีถวายสักการะ ก่อนที่จะอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด ร่วมกันขับร้องเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและตั้งมั่นใจการรีวมกันสืบสานพระราชปณิธาน ซึ่งในระหว่างการทำพิธี ประชาชนที่มาร่วมบางคนต่างหลั่งน้ำตามนขณะที่น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย

บรรยากาศพิธีสักการะ ศิระกรานพระภูบาลนวิมินทร์ ในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 บรรยากาศพิธีสักการะ ศิระกรานพระภูบาลนวิมินทร์ ในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 บรรยากาศพิธีสักการะ ศิระกรานพระภูบาลนวิมินทร์ ในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

บรรยากาศพิธีสักการะ ศิระกรานพระภูบาลนวิมินทร์ ในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 บรรยากาศพิธีสักการะ ศิระกรานพระภูบาลนวิมินทร์ ในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 บรรยากาศพิธีสักการะ ศิระกรานพระภูบาลนวิมินทร์ ในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ