svasdssvasds

"TRUCK POWER" เรียกร้องให้รัฐบาลตรึงราคาดีเซล 25 บาท แก้ปัญหาน้ำมันแพง

"TRUCK POWER" เรียกร้องให้รัฐบาลตรึงราคาดีเซล 25 บาท แก้ปัญหาน้ำมันแพง

กลุ่มผู้ประกอบการรถขนส่ง ในนามสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้รวมตัวกันที่ ศูนย์ขนส่งสินค้า พุทธมณฑลสาย 5 เพื่อจัดกิจกรรม TRUCK POWER ปล่อยขบวน รถบรรทุก รถ 6 ล้อ และรถทัวร์ จำนวนกว่า 50 คัน วิ่งตามถนนเส้นบรมราชชนนี เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพง

ข้อเรียกร้องมีดังนี้ 

1. ขอให้รัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ตรึงราคาน้ำมันดีเซล (B7 หรือ B6) ราคาขายปลีก 25 บาท / ลิตร เป็นระยะเวลา 1 ปี จนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลาย

2. ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่วยเหลือประชาชน

3. ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบประชาชน

4. ราคา ณ โรงกลั่น ต้องเท่ากับราคาสิงคโปร์ ที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงน้ำมันสำเร็จรูป

5. ต้องลดค่าการตลาดลงกึ่งหนึ่ง เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงเกินไป

"TRUCK POWER" เรียกร้องให้รัฐบาลตรึงราคาดีเซล 25 บาท แก้ปัญหาน้ำมันแพง "TRUCK POWER" เรียกร้องให้รัฐบาลตรึงราคาดีเซล 25 บาท แก้ปัญหาน้ำมันแพง "TRUCK POWER" เรียกร้องให้รัฐบาลตรึงราคาดีเซล 25 บาท แก้ปัญหาน้ำมันแพง

"TRUCK POWER" เรียกร้องให้รัฐบาลตรึงราคาดีเซล 25 บาท แก้ปัญหาน้ำมันแพง "TRUCK POWER" เรียกร้องให้รัฐบาลตรึงราคาดีเซล 25 บาท แก้ปัญหาน้ำมันแพง "TRUCK POWER" เรียกร้องให้รัฐบาลตรึงราคาดีเซล 25 บาท แก้ปัญหาน้ำมันแพง