กทม.เร่งเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาให้เสร็จ ก่อน 05.00 น.

24 พ.ย. 2564 เวลา 5:02 น. 16

ในคืนวันลอยกระทง (19 พ.ย.2564)เจ้าหน้าที่จัดเก็บกระทงจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ต่างเร่งมือเก็บกระทงตั้งแต่ 20.00 น. จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น พร้อมแยกประเภทกระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติและกระทงที่ทำมาจากโฟม

จากนั้นทุกหน่วยงานจะรวบรวมยอดปริมาณกระทงที่จัดเก็บได้มายังสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบในเวลาประมาณ 07.00 น.โดยกระทงที่ทำจากวัสดุที่ทำจากธรรมชาติ จะถูกขนส่งมายังศูนย์กำจัดมูลฝอย หนองแขม เพื่อทำเป็นปุ๋ยต่อไป

กทม.เร่งเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาให้เสร็จ ก่อน 05.00 น. กทม.เร่งเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาให้เสร็จ ก่อน 05.00 น. กทม.เร่งเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาให้เสร็จ ก่อน 05.00 น. กทม.เร่งเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาให้เสร็จ ก่อน 05.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยสถิติย้อนหลังใน ปี 2563 เก็บกระทงได้ 492,537 ใบ เป็นกระทงทำจากโฟม 17,731 ใบ แม้ว่าประเพณีลอยกระทง จะเป็นวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่อดีตกาล แต่ยุคสมัยและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เราทุกคนควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น อาจจะหันมาใช้หลักการ 1 กระทง ต่อ 1 ครอบครัว / 1 หน่วยงาน หรืออาจจะลดขนาดของกระทงให้เล็กลง แต่สำหรับยุคนี้ที่สถานการณ์โรคโควิด-19 เป็นปัจจัยในการออกมาใช้ชีวิตในสังคม เราก็สามารถหันมา คือ “ลอยกระทงออนไลน์” ได้ง่ายๆ นอกจากจะอินเทรนด์ ปลอดโรค ปลอดภัย และยังเป็นการช่วยแหล่งน้ำแบบยั่งยืนอีกด้วย กทม.เร่งเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาให้เสร็จ ก่อน 05.00 น. กทม.เร่งเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาให้เสร็จ ก่อน 05.00 น. กทม.เร่งเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาให้เสร็จ ก่อน 05.00 น.

กทม.เร่งเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาให้เสร็จ ก่อน 05.00 น. กทม.เร่งเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาให้เสร็จ ก่อน 05.00 น. กทม.เร่งเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาให้เสร็จ ก่อน 05.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ